TAMAM..!

GÜLDEN SÖKELİOĞLU 31/05/2018 - 08:46:58

Gezi'de şehit edilen, yaralanan çocuklar ve gençler için...

Üniversitelerini savunduğu için özgürlüğünden olan gençler için...
Mitinglere katılan kişilerin can güvenliğini sağlayamayıp; toplu ölümlere  ve tarifsiz acılara neden olduğunuz için...
Fetö kumpası ile, Türk ordusunun binlerce yıllık yapısını bozduğunuz; onurlu subayları yıllarca tutsak ettiğiniz ve ölümlere sebep olduğunuz için...
Kadınları iş hayatında, evde, sokakta koruyamadığınız ; kadın cinayetlerinin artmasına sebep olduğunuz için...
Kız çocuklarının okuldan uzaklaşmasına, küçük yaşta evlenmesine ve çocuk yaşta anne olmasına sebep olduğunuz için...
Çocuklarımızı cemaat yurtlarında koruyamadığınız ; çocukların yanarak ölmesine ve tacizlere uğramasına engel olamadığınız için...
Lise- Üniversite giriş sınav sistemlerinde sürekli değişiklik yaparak; öğrencilerin ve ailelerinin morallerini, ruhsal dünyalarını bozduğunuz için...
Üniversite mezunu olan gençlere iş alanları yaratmadığınız için...
Özelleştirme adı altında Cumhuriyet'in tüm kazanımlarını sattığınız için...
İnsanları birbirine düşman ederek, iç barışı yok ettiğiniz için...
Bütün komşularımızla iyi iken, hepsiyle düşman hale getirdiğiniz için...
Türkiye'nin ,dış devletler arasında itibarını yok ettiğiniz için...
Önce, kendi kendine yeten bir ülke iken, tarımda başka ülkelere muhtaç hale getirdiğiniz ve hatta samanı bile ithal ettiğiniz için...
Hayvancılığı bitirerek eti dışarıdan alır hale getirdiğiniz için...
Türk Lirasını yabancı paralar karşısında koruyamadığınız için...
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu M. Kemal Atatürk'e, ailesine ve kutsal değerlere sürekli saldırdığınız için...
Öğrencilerin hayatında ayrı bir yeri olan, 23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim Bayramı törenlerini ve Andımız'ı yasakladığınız için...
Kendi düşünceniz dışındaki insanları değersizleştirmek istediğiniz için...
Devlet görevlerinde liyakata değil, sadakate yer verdiniz için...
Maden ocaklarına her yerde ruhsat vererek; vahaları çöle çevirdiğiniz için...
Bize ait olan Ege adalarını Yunanistan'ın işgal etmesine tepki vermediğiniz için...
Gereksiz yapılan barajlarla derelerimizin ve akarsularımızın kurumasına sebep olduğunuz için...
Yol, köprü, saray, havalimanı ve gökdelenlerin yapımı için yüzbinlerce ağacın kesilmesine, dolayısıyla iklimlerin değişmesine ve sel felaketlerine sebep olduğunuz için...
Maden ocaklarında daha çok üretim için, iş güvenliğinin olmadığı ortamda çalışan işçilerin ölümlerine sebep olduğunuz, buna da 'fıtrat' dediğiniz için...
Sanata ve sanatçıya değer vermediğiniz için...
Özgür iradesiyle davranan öğretim üyelerinin görevine son verdiğiniz için...
Köklü ve güçlü üniversiteleri bölmek istediğiniz için...
Savaş nedeniyle ülkemize kaçan milyonlarca Suriyelileri beslerken; kendi insanlarımızı açlık ve yoksulluk sınırının altına düşürdüğünüz için...
 
                                     ARTIK, 'TAMAM' diyoruz....
 
Ve....Daha güzel, insanca, özgür, adaletli ve güvenli bir ülkede yaşamak istiyoruz.