Künye

Yarımada Gazetesi

Bodrum Yarımada Gazetesi

Kuruluş Tarihi: 19 Nisan 1994

Yarımada Basın ve Yayıncılık Turizm Ltd. Şti. Adına İmtiyaz Sahibi: Hüseyin Anıl 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: SEÇİL ERCAN

Sayfa Sekreteri: TOLGA CAN
 
Muhabirler: YELİZ YAVAŞ KÖKCÜ, PINAR AŞKIN