Künye

Yarımada Gazetesi

Bodrum Yarımada Gazetesi

Kuruluş Tarihi: 19 Nisan 1994

Yarımada Basın ve Yayıncılık Turizm Ltd. Şti. Adına İmtiyaz Sahibi: Hüseyin Anıl 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Ekin Anıl

Sayfa Sekreteri: Serpil Karan

Muhabirler: Yeliz Yavaş, Serpil Karan, Şerife Köse,