Çeşitli konular…

Nevzat Çağlar Tüfekçi 10/10/2016 - 10:38:51

Barışa Özlem

Ülkemizde iç savaş koşulları en ağır şekilde sürüyor. PKK bomba yüklü araçlarla eylemlerine devam ediyor. Türkiye, hem ülke içinde hem ülke sınırları dışında savaş halinde. Emperyalist ülkeler, 1924’de Lozan’da kaybettiklerini, şimdi, türlü oyunlarla elde etmek istiyorlar. “Yurtta sulh dünyada sulh” anlayışından uzak başarısız dış politikalar ise; ülkeyi, komşularıyla savaş noktasına getirdi. Türkiye sınırları dışında sürdürdüğü savaşı en az kayıpla atlatmalı ve bir an önce kendi sınırları içine çekilmelidir. Çünkü Suriye, tıpkı geçmişte Vietnam örneğinde olduğu gibi, içinden çıkılmaz bir bataklık haline gelebilir. Irak ve Suriye, ABD ve Rusya’nın kozlarını paylaştığı bir savaş alanı olabilir ve bundan en çok zarar gören de Türkiye olacaktır. Ülke içindeki savaş da bir an önce bitirilmeli, bunun için akıl ve mantık çerçevesinde ne yapılması gerekiyorsa, yapılmalı. Olan, ölen vatan evlatlarına ve onların yakınlarına oluyor…

Gazetecilik Etiği

Gazetecilik mesleği, doğruları okura yansıtmak için vardır. Haber ve yazılar objektif olarak yapılmalı, kamuoyunun serbestçe doğru yönde oluşumu sağlanılmalıdır. Gazetecilik mesleği hiçbir zaman çıkar uğruna tehdit ve şantaj aracı olarak kullanılmamalıdır. Fakat son yıllarda, gazetecilik mesleği, siyasi rakipleri yıpratmak ve yok etmek için bir saldırı aracı olarak kullanılmaya başlanıldı. Düzmece yazı ve haberlerle insanların, mahkemelere ve savcılıklara taşınmasına neden oldular. Gazeteci, mesleğini, bu mesleğin etik kuralları çerçevesinde yapmalı, hiçbir zaman çamur at izi kalsın, ayıklasın pirincin taşını şeklinde hareket edilmemelidir. Her şey de, her işte, her meslekte dürüstlük esas olmalı.

Doğalgaz

Doğalgaz, temiz enerji kaynağı. Doğalgaz’dan yararlanma yöntemleri her geçen gün gelişip, yaygınlaşıyor. Doğalgaz, Muğla ve Yatağan’a geldi. Oralarda halk, doğalgaz kullanmaya başladı. Milas için de bu konu çok önemli. Çünkü Milas’ın yerleşim alanı, bir çanağın içi. Etrafı dağlarla çevrili. Rüzgar hareketlerinden fazla yararlanamıyor. Bu nedenle, kışın Milas’ın üstünde kömür dumanıyla karışık bir kükürt di oksit tabakası yerleşiyor. Milas’ta kanserli hasta sayısı her geçen gün çoğalıyor. Bunun önemli bir nedeni de kömürle ısınma… Doğalgaz’ın bir an önce Milas’a gelmesi için gerekli çalışmalar başlatılmalı ve girişimler yapılmalı.

Otopark Sorunu

Kent merkezinde, otopark, önemli bir sorun olarak kendisini gösteriyor. Araç sahipleri, araç park edecek yer bulamayınca, yaya kaldırımına park etmekte bir sakınca görmüyor. Özel otoparklar da denetlenilmelidir. Ayrıca başka şehirlerde olduğu gibi, şehrin değişik yerlerinde katlı otopark projeleri geliştirilmeli, buralara giriş zorunlu hale getirilmelidir. Caddeler ve bulvarlar, araçlardan arındırılarak, nefes alabilir hale gelmelidir.

Zeytin Hasat Şenliği

Milas, bu sene, 19-20 Kasım’da “3. Zeytin Hasat Şenliği”ni gerçekleştirecek. Bu şenlik, Milas için çok önemli olup, mutlaka kalıcı hale getirilmelidir. Milas için geciken bir etkinlikti, bu. Ülke zeytinciliğinin % 5’ine sahip bir ilçede böyle bir etkinliğin olmaması büyük bir eksiklikti. Milas Kaymakamı Fuat Gürel’in öncülüğünde 3 yıl önce başlayan bu şenlik, bugün önemli bir noktaya geldi ve Milas’ın “olmazsa olmazları” arasında yerini aldı. Bu bağlamda, bir Milaslı olarak, Milas Kaymakamı Fuat Gürel’e, kendi adıma teşekkürü buradan iletmek istiyorum. Bulunduğu yerin kaynaklarını harekete geçiren yöneticiler, her zaman iz bırakırlar…