“Her yer 9/11”

Erdil Ünsal 05/09/2017 - 10:11:56

Sunni Şhi’ye karşı Şhi Sunni’ye, Suudi Arabistan’ Yemen’e, Katar’a karşı. ISID, Boko Haram, Al Quadiya kendi Müslüman kardeşine karşı Müslüman Müslümanı öldürüyor. Budist Müslüman’ı Müslüman Budist’i her yer 9/11. Dış Hiristiyan güçler Müslümanları ya kendilerine ya da başka mezheplere katlettiriyor. Hazreti Ali Muaviye Şhi Sunni mezhep ayrımcılığı nasıl varsa ve önü alınamayan savaşlar hala devam ediyorsa, Mynmar’daki Budist çoğunluğun Müslümanları kıyımı da devam ediyor. Bin ladinler çoğaldıkça dinlerin yazılı olan insancıl kurallarına terorizm uygulanmakta ve din anlayışı iyice yozlaştırılmaktadır. Bir de batı ülkelerinin eski sömürgelerinde bu karşıt görüşte mezhepleri kışkırtmaları önlenemez olmuş ve her din kendi Bin Ladin’ini doğurmuştur. 
Myanmar’lı kadınların doğumdan sonra yeniden çocuk yapmak için en az 3 yıl beklemesi gerekiyor. Halbuki, müslümanlar çabuk çoğalıyor. Mynmar’da,müslümanların yaşadığı bölgede,önemli maden yatakları var,petrol var,doğalgaz var,stratejik önemi büyük vb yüzlerce ırkçılıüı arttıran sebeb sayılabilir. 
Burma’da 2600 Müslüman ve azınlık evi yakıldı.
Haçlılar, İslamcı militanlar, 'hürriyet aşığı' milletlerin liderleri yüksek idealler uğruna şiddeti meşru gördüler. Budist liderler ve rahiplerin de onlardan bir farkı yok. Tarihi itibarıyla Budizm Hristiyanlıktan daha barışçıl bir din değil. Küresel gelişmelerin de bunda kritik rolü var. Dünyanın dört bir yanındaki şiddetle radikal İslam arasında bağ kuruluyor. Budistler de 'madem diğer dinler şiddete başvuruyor, altta kalmamak lazım' diye düşünüyor.
1982’de çıkarılan kanun ülkedeki bütün etnik grupları vatandaş olarak kabul ederken, Rohingyalar (Müslümanlar)ülkenin vatandaşı olarak kabul edilmemiş ve resmen ‘vatansız bir halk’ konumuna düşürülmüş.
Birleşmiş Milletler tarafından “dünyanın en çok şiddet gören etnik gruplarından biri” olarak tanımlanan Arakanlı Müslümanlar güvenlik güçlerinin yanı sıra aşırılıkçı Budistlerin saldırılarına da hedef oluyor.
Başkanı Nobel Barış ödülü sahibi iken,Budist Myanmar devleti, Müslümanlara vatandaşlık vermezken, bölgedeki köklerinin yüzyıl öncesine dayandığını söyleyen Rohingyalıları yasadışı göçmen olarak kabul ediliyor. Bengal kökenli olduklarını dillendiriyor. Arakanlı Müslümanların Bengal (Bangladeşli) olduğunu ve 1800’lü yıllardaki İngiliz sömürgesi döneminde buraya getirildiğini savunduğu için kimlik vermeyi reddediyor.
Yaklaşık olarak 1.1 milyon Rohingya Müslümanının yaşadığı Arakan’da Budist Myanmar yönetimi Müslüman azınlığa karşı insan hakları ihlallerinde bulunuyor. Buna karşılık Müslüman azınlığa karşı sık sık insan hakları ihlallerinin yaşandığı ülkede Müslüman nüfus bir süre önce ‘silahlı direniş’ kararı aldıklarını açıklamıştı. Arakan Rohingya Kurtuluş Ordusu veya önceki bilinen adıyla "Yakin Hareketi" bu direnişin öncülüğünü yapıyor. 1990’lardan beri Mynmar’dan kaçan Arakanlı Müslümanlar’ın Bangladeş‘teki nüfusu 400 bin civarında. Dakka yönetimi son günlerde yaşanan şiddet olaylarına rağmen daha fazla mülteci kabul etmeyeceğini duyurdu.
Dünyanın en kalabalık Müslüman ülkelerinden Bangladeş şiddet olaylarının taraflarından biri olan Arakan Rohingya Kurtuluş Ordusu’na karşı Mynmar’a askeri yardım teklif etti.
Sekiz ana etnik grubun (Bamar, Karen, Karenni, Shan, Mon, Kachin, Chin, Rakhayn) bulunduğu ülkede, Anayasa tarafından tanınan yaklaşık 135 etnik grup bulunmaktadır. Mynmar hükümeti, silahlı etnik grupların sekiziyle 15 Ekim 2015 günü “Ulusal Ateşkes Anlaşması” imzalamıştır. 
50 milyon nüfusu bulunan Burma’nın (Mynmar) yüzde 15’ini Müslümanlar oluşturmaktadır. Geri kalan nüfusun büyük bir çoğunluğu Budist. Müslümanların büyük çoğunluğu, ülkenin Arakan adlı bölgesinde yaşıyor. Mynmar, resmî adıyla Mynmar Birliği Cumhuriyeti ve ayrıca bilinen adlarıyla Burma ya da Birmanya, Güneydoğu Asya'da, Andaman Denizi ve Bengal Körfezi kıyısında, Bangladeş, Çin, Hindistan, Laos ve Tayland arasında yer alan ülke.
1978 yılından bu tarafa Budist’ler tarafından katledilen ve bir o kadar Bengladesh sığınan Müslümanların sorununa BM her zaman olduğu gibi bölgedeki şiddet olaylarından endişe duyduğunu açıkladı.
Erdil Ünsal