Göçmen sorununda hata yapmak”

Erdil Ünsal 22/08/2017 - 09:15:04

AB ülkelerinden İngiltere, Fransa, Portekiz, Hollanda ve İspanya gibi ülkelerin sömürgeci emperyalist ülkeler olduklarını tarihten öğreniyoruz. Bunların çoğu sömürdükleri ülkelere lütfen bağımsızlık verdiklerinde yeraltı kaynaklarını almış ama onlara istihdamlarını sağlayacak olanakları sağlamamışlardır. Göçmenleri geldikleri ülkelerde tutarak istihdam yaratmak dururken, onları sosyo kültürel yapıları, gelenekleri, tutkuları, takıntıları ile birlikte göçmen olarak kabul etmek göç alan ülkelerde sorun olmanın ötesine geçmiştir. Bir AB ülkesi neden göçmen kabul eder.

a- İnsani açıdan

b- Kendi ülke halkı onların yaptığı işi yapmayacağı için

c- Ucuz işçi çalıştırmaktan faydalanmak

d- AB de nüfusun yaşlanması

İnsani açıdan olsa özellikle, göçmen kabul ettiğin ülkelere ortada bir ISIS belası varken silah satmaya devam etmezsin. Halkın üst düzey iş dışında işte çalışmak istemediğinden 3. derecede işlerde çalıştırmak için Fas, Bengladesh gibi ülkelerden göç kabul etmenin insani tarafından ziyade, o ülkenin kendi vatandaşının istihdam hakkına ipotek koymaktır. Ucuz ve kayıt dışı iş sağlayarak milli ekonomiye vergisi ve düzgün SGK payını yatıran işverenler karşısında haksız rekabete yol açmaktır. Her yerde kayıt var deme kayıt dışı çalışma istatistikleri böyle söylemiyor. T.C. Çalışma Bak. 2014 Almanya Kayıt Dışı istatistik rakamları kayıt dışı ekonomik rakamını 2011-13 yılları arasında % 13,5 ve yıl başına 347 milyar euro kayıp göstermektedir. İslamofobi AB ülkelerine yerleşti. Yaşlı Avrupa’da, İslam veya sömürdüğün ülkelerinden gelen yaşları 18-35 arasında olanlar, “ne iş verirsen yaparım abi” ve çok çocuk doğurarak seçimlerde yoğunluk kazanıyorlar. Şimdi kendi ülkesinde iş beğenen beyazlar işsiz kalmaya başladıkça çoğunluğu Müslüman olanları ülkede istememeye başladılar. Neonazizm hortladı. .

Washington merkezli Göçmen Politikaları Enstitüsü’nün kurucusu ve onursal başkanı Dr. Demetrios Papademetriou, Avrupa’nın ve Amerika’nın göçmen politikalarını eleştirirken, “Göçmen kabulünde insanlık standardını değil, aldıkları göçmenlerin kendi ekonomilerine sağlayacağı faydayı hesaplıyorlar. Bu yüzden de eğitimli veya beraberinde sermaye getirebilecek göçmenlere kapılarını açıyor, insan seçiyorlar. Bu kabul edilebilir bir şey değil.“ Bu gün 65 milyon göçmen ülkelerinden ayrı yerlerde ve genelde kültürüne yabancı oldukları ve kendilerini istemeyen yerlere doğru göç ediyorlar. Üstelik de bunların yüzde 90’a yakını kadınlar ve çaresiz çocuklar” Kanada 25 bin kişiyi almış övüne övüne anlatıyor. T. Özal zamanında Trakya’dan Romen ve Bulgar işçiler geldi. Kaçak kayıt dışı çalıştılar ama,çalıştıkları işletmelerin yemekhanelerini, yatakhanelerini makinalarının kurulduğu alanı tertemiz yaptılar. Ne canlı bomba oldular ne extremist terörist.Arap çorap ülke göçmenleri sanayi altyapısı olmayan ülkelerden eğitimsiz ve kalifiye olmadan geldikleri için dini motivasyonlarla çabuk kandırılıp extremist terorist olmaya yatkın oluyorlar. İslami terörist gurupların tehdit ve eylemlerinin arttığı bir dönemde, Brexit-İngiltere’nin AB den ayrılması ile İtalya ve Yunanistan’ı birlik içinde tutmaya çalıştığı döneme gelmesi AB nin yaşlı nüfusunu zorlamaktadır. Kendi vatandaşının kendi wc lerinin temizlemesinde ve çöplerinin toplamasında iş beğenmesine yol açıp göçmen ithali pahalı olmaya başlamıştır Şimdi gelen göçmenlerin ülkeni pislemesi yanında çevreye kadın ve çocuk şiddetini ve terörizminin yayılmasında etkin bir olumsuzluk yaratmıştır ki AB bu gibi olayları önlemede yetersiz kalmaktadır. Bu ifadelerimin ırkçılıkla ayrımcılıkla ilgisi yoktur. Kendi vatandaşının iş alanlarını kaptırmak ve terörizme kapı açmakla ilgisi vardır. Fernando Reinares, Madrid-based terror expert, Madrid terör uzmanı şöyle diyor.”Katalonya Cihad cıların en aktif olduğu merkez. Selefi İslam çok etkin extremist ve radikal terör hareketlerde bulunuyorlar. Beyin yıkayarak canlı bomba haline gelmeye bir de Kamyon ve TIR la insanları ezme ile yapılan exremist ve radikal terörist hareketleri eklendi ve bunların arkasından hep ISIS çıkıyor. Yaşlanan AB nüfusu önlem almazsa kendi başını yakacak. Aynı durum yakında, Türklerin rağbet etmediği iş beğendiği özellikle G. Doğu,Akdeniz ve Ege bölgelerinde inşaat sektöründe yoğun çalışan Kürt işçilerinin işini Suriye’liler ucuz işçilikle ellerinden almaya başlamıştır.