19 Eylül Muharip Gaziler Günümüz Kutlu Olsun

Erdil Ünsal 19/09/2016 - 11:42:07

Türkiye gazileri 19 Eylül 1983 tarihinde “Türkiye Muharip Gazileri Derneği” altında bütünleşmişlerdir.19 Eylül aynı zamanda Atatürk’e 1921 yılında Mareşallik rütbesi ile gazilik unvanının verildiği gündür. Bu nedenle, yurdumuzda her yıl 19 Eylül “Gaziler Günü” olarak kutlanmaktadır. Türk ulusu için, “şehitler nurlanmış” ve “gaziler onurlanmış” şahıslar demektir.. BODRUM MUHARİP GAZİLER DERNEĞİ

Milli bayramlarda Atatürk anıtı önünde çelenk koyma törenlerinde kafalarında kalpak o temiz giysileri içerisinde yakalarında rozetleri pırıl pırıl ışıldayan gözleri ve mütevazı duruşları ile askeri bir bölük düzeninde safta duran Kuvai Milliye kahramanı gaziler hiç gözünüze çarptı mı? Çanakkale, Kurtuluş ve Kore savaşı derken, kala kala Kıbrıs Barış harekâtına katılanların bir kısım gazimiz halen hayattadır. Bosna-Hersek, Somali ve Kosova’ya barış gücü olarak Birleşmiş Milletler kararıyla gitmişlerdir. Gaziler çevresi ile geçimlidir, sayılır ve sevilirler. Kendi menfaatinin vatanının, devletinin, derneğinin ve gazi arkadaşlarının menfaatinden sonra geldiğini bilir. Kendisinden yaşlı gazilere derin bir saygı gösterir. Gazilik şanını kullanarak kendisine menfaat sağlamaya çalışmaz, kimseden bir şey istemez, kimseye el açmaz, yalvarmaz. Her gazinin bir siyasi tercihi olabilir. Ancak hiçbir gazi, gaziliği ve derneğini siyasete alet etmez, siyasi parti yürüyüş ve toplantılarına gazilik adına katılmaz. Dernek içinde siyasi tartışma yapmaz.

ATATÜRK sevdası, vatan ve ayyıldızlı bayrak sevgisi, Cumhuriyet aşkı ve Türklük tutkusu her gazinin kalbinde daima kaynayan bir volkan gibidir. Derneğin başlıca amaçları arasında; yurt içinde veya yurt dışında savaşa fiilen katılmış olan, savaş ilan edilmiş olsun veya olmasın, işgal kuvvetlerine karşı milli mücadeleye katılmış bulunan eski askerlerin savaş ve askerliğe ait anılarını yaşatmak. Milletin bütünlüğü ve devletin bölünmezliği ile Cumhuriyetin kurulması ve korunması yolunda vuku bulan mücadeleleri, dökülen kanları, bu mücadelede ŞEHİT veya GAZİ olan kahramanları yeni nesillere anlatmak. Tarihe, milli gelenek ve göreneklere bağlılık, fedakârlık, dayanışma ve yardımlaşma hasletlerini güçlendirmek ve yüceltmek yolunda etkili faaliyette bulunmak. Anayasanın 61 inci maddesi hükmü ile güvence altına alınan Gazilerin hayatlarını sosyal, ekonomik, kültürel ve moral gibi maddi ve manevi yönlerden gelecek nesiller için özendirici bir seviyeye yükselterek gerektiğinde millet, vatan ve devlet uğrunda her türlü fedakârlığın yapılmasını teşvik etmek yer almaktadır.

1005 Sayılı Kanunda 2007 tarihinde yapılan değişiklikle, İstiklal Savaşı, Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan muharip gazilere verilen şeref aylığında ayrıcalıklı uygulama yapılmıştır. Şeref aylığı bağlanan muharip gaziler arasında sosyal güvenliği olanlar ve olmayanlar kıstası getirilmiştir. Sosyal güvencesi olan bir gazi, olmayana göre 300 TL daha az şeref aylığı almaktadır. Devletimiz bir yasa ile şehit yakınlarına “Övünç Madalyası” vererek şehitlik maaşı bağlar. Yine gazilere de madalya ile aylık maaş verir ve tedavi, ulaşım gibi hizmetlerde ücretsiz olanaklar tanır.  Ülkemiz genelinde sayıları yaklaşık 47 bin olan muharip gazilerimiz maddi ve manevi yoksulluk içindedir. Muharip gaziler, malul gazilerin yararlandığı bazı haklardan yararlanamamaktadır. Her bayramda ve mili kutlama günlerinde erken saatlerde törenlerde vakur ve asil duruşları ile yerlerini alan vatansever, tarihi savaş anılarını benimsemiş ve bu mirası korumayı ahdetmiş bu muhterem kişileri örnek almayı bir tarafa bırakın Bodrum’da şatafatlı malikane sahibi olup, televizyonlarda ülke kurtarmaya kalkan bazı Türk büyüğü geçinenlerin, bir kez olsun Bodrum Belediyesi önünde bulunan Atatürk anıtına çelenk koyma törenlerinde görülmemelerine karşın, bu yüksek gönüllü vatansever gaziler, bir örnek mütevazi giysileri ile sessizce anıt önünde atalarına saygı için bekleşirler. Bu dernek üyelerinin çoğunun dikili bir ağacı bulunmamaktadır. Türkiye genelinde 66 ilde şubesi ve 20 bin üyesi olan bu derneğin Bodrum şubesi 20 yıldır tavrından taviz vermeden, siyasete bulaşmadan, gerçek milliyetçilik ve vatanseverlik örneği sergilemektedir. Milli Savunma Bakanlığı 1998 verilerine göre; 317 mezarlık yerinde, toplam 110432 adet Kuvai Milliye şehidimiz yatmaktadır. Bu şehitlerin arasında, destanlara geçmiş, kendilerini öne çıkarmamış, isimsiz bir çok yöresel efelerimiz de bulunmaktadır.

26 Ağustos, 30 Ağustos da olduğu gibi 29 Ekim 2016 günü Cumhuriyet Bayramı kutlamasının yaklaştığı şu zamanlarda, bu değerli gazilerimiz anma töreninde şerefle yerlerini alacaklardır. Bu gazilere yeteri kadar önem vermeyi ilke haline getirmeyi düşünmeliyiz. Bu ülke uğruna gerçek vatanseverlik gösteren, gelmiş geçmiş şehitlere ve halen yaşayan bütün gazilerimize saygılar sunarım.