TEV Bodrum Şube Yürütme Kurulu Başkanı ECE YILLIKÇI YEŞİLPINAR: Hedefimiz; gelir dağılımındaki dengesizliğin ülkemizdeki gençlerin eğitim sisteminde yarattığı fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmak

Yarımada Gazetesi 27/01/2018 - 08:01:46 Bu haber 8524 kere okundu
TEV Bodrum Şube Yürütme Kurulu Başkanı ECE YILLIKÇI YEŞİLPINAR: Hedefimiz; gelir dağılımındaki dengesizliğin ülkemizdeki gençlerin eğitim sisteminde  yarattığı fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmak

Türkiye’nin köklü sivil toplum kuruluşlarından Türk Eğitim Vakfı (TEV)’ nın çalışmalarını TEV Bodrum şube Yürütme Kurulu Başkanı Ece Yıllıkçı Yeşilpınar’ a sorduk.
 
*Ece Hanım TEV’in Açılımı Nedir? Amacı ve hedefi Nedir?
Türk Eğitim Vakfı (TEV) başarılı öğrencilere burs veren, okul, öğrenci yurdu ve merkezleri açan, eğitim ve öğretim alanında çeşitli projeleri hayata geçirerek milli eğitime katkıda bulunan, Türkiye’nin en köklü vakıflarından biridir. TEV, 4 Mayıs 1967 tarihinde merhum Vehbi Koç'un önderliğinde eğitime gönül vermiş 205 hayırsever tarafından kurulmuştur. TEV, anayasanın 5737 sayılı Vakıflar Kanunu’nda da belirtildiği gibi bir yönetim kurulu, mütevelli heyeti ve vakıf genel müdürlüğü tarafından yönetilmektedir.50 yıldır Türkiye’nin dört bir yanında başarılı fakat maddi imkanları yetersiz gençlerimize bağışçılarımızın katkılarıyla destek veriyoruz.
 
TEV olarak ilkelerimiz:
Atatürk ilkelerine bağlı, çağdaş, laik ve demokrat olmak
Bağımsız ve bağlantısız görev yapmak
Eğitim konularında kamusal ahlak ve sorumluluk bilincinde olmak
Açık, dürüst ve saydam olmak
Sözünde durmak
Ulusal ve uluslararası değerlere bağlı olmak
 
TEV'in vizyonu, ülkemizin insan kaynağını bilgi üreten ve kullanan konuma getirmektir.TEV, yetenekli fakat maddi olanaklardan yoksun çocukların ve gençlerin eğitim ve öğrenimlerine destek olmak, ülkemize ve insanlığa katkılar yapacak öncü gençleri ve onların yetişecekleri eğitim sistemini desteklemek amacıyla faaliyet göstermektedir. 
 
TEV, amaçlarını gerçekleştirmek için;
Yetenekli fakat maddi olanaklardan yoksun çocuklara ve gençlere, eğitim ve öğretimlerini desteklemek için parasal ve ayni, karşılıklı ve karşılıksız yardımlar yapar, burs verir.
Yurtlar ve benzeri kuruluşların açılmasına ve işletilmesine yardım eder.
Eğitim ve öğretim alanlarında araştırmalar yapar veya yaptırır.
Öğrenim kurumlarına yardımcı olur.
Diğer eğitim kurumlarıyla işbirliği halinde veya kendi başına her derecede öğretim kurumları kurar ve işletir.
Amacına uygun bulacağı projeleri destekler.
Kendi amacına benzer faaliyette bulunan eğitim ve üniversite vakıfları ile işbirliği yapar.
Eğitimle ilgili karar süreçlerinde etkili olunması için gerekli girişimlerde bulunur.
Gelir dağılımındaki dengesizlik, ülkemizin gençleri eğitim sisteminden eşit faydalanmalarını engellemektedir. Maddi durumu iyi olan aileler çocuklarını daha iyi bir okulda okutabilirken, gelir durumu kötü aileler ise zor koşullarda bu imkanı sağlamaya çalışmaktadır.
 
Kaç Şubeniz bulunmakta?
TEV’in Türkiye genelinde; Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Eskişehir, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Trabzon ve Bodrum şubeleri olmak üzere 12 şubesi bulunmaktadır. TEV’in ayrıca İstanbul’da Genel Müdürlüğü bulunmaktadır. Genel Müdürlük Yönetimi tarafından oluşturulan stratejiler doğrultusunda Şubeler yönetim ve etkinliklerini gerçekleştirmekte, kurumsal stratejiler uygulanmaktadır.
 
İsteyen her öğrenciye burs veriyor musunuz?
Türk Eğitim Vakfı olarak gerek bağışçılarımız gerekse ülkemize karşı sorumluluklarımızın bilinciyle, oluşturulan ve ödün vermediğimiz burs verme kriterlerimiz var. Dolayısıyla her isteyene burs veremiyoruz ama şartlara uygun olan gençlerimize destek olabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz.
 
Bu kriterleri iki ana başlıkta toparlayacak olursak; çalışkan olmak ve maddi durumun yetersiz olması olmazsa olmaz koşulumuzdur. Bu durumda olan öğrencilerin de hepsine burs vermemiz mümkün olmuyor, kontenjanlar söz konusu, imkanlarımız ölçüsünde bir çok değerlendirme ölçütleri kullanarak seçilen sınırlı sayıda bursiyerimize destek olabiliyoruz. Ama inanıyorum ki gönlü yüce bağışçılarımızdan gelecek bağışların artmasıyla orantılı olarak burs verdiğimiz bursiyer sayımız her geçen gün artacaktır.
 
Bursiyerlerinizi nasıl seçiyorsunuz?
Eylül ayında internet ortamında başvurularını yapıyorlar. Ekim ayı içinde ise Eğitim gördükleri üniversitelerinde öğretim üyelerinden oluşturulan komisyonlara TEV temsilcisinin katılımıyla seçim gerçekleştiriliyor. Başvuran öğrencinin başarı durumu, ailesinin tapu bilgileri, gelir bilgileri, araç bilgileri, kardeşlerin eğitim durumları, ve nüfus kayıt bilgileri vs. e-devletten isteniyor. Bu bilgiler ışığında objektif bir değerlendirme yapılıyor. Değerlemeye alınan öğrencilerin dosyaları genel Müdürlüğe, İstanbul’a gönderiliyor. Orada da diğer kurumlarla bağlantılı gözden geçiriliyor. TEV den burs alabilmek için başka bir kurumdan burs almaması gerekiyor.
 
TEV Bodrum Şube olarak  kaç öğrenciye burs veriyorsunuz?
 
Bodrum şube Eylül 2017 de hizmete açılmış yeni bir şube olmasına rağmen açıldığı günden bugüne kadar 17 burs fonu oluşturdu.Türk Eğitim Vakfı kuruluşundan bu yana Muğla kökenli 12.904 gencimize burs verdi hali hazırda bursu devam eden 351 gencimiz bulunuyor. Türkiye’de genelinde ise elli yılda 230 bin 628 öğrenciye burs verdik.
 
TEV in yurtiçi burs’u vermek dışında başka faaliyet alanları nelerdir?
 
Türk Eğitim Vakfı bu aşamada devreye girmektedir. Başarılı fakat maddi durumu yetersiz öğrencilere burs vererek eğitimlerine devam etme fırsatı yaratmaktadır. Bunu yaparken aynı zamanda burs verdiği öğrencilerin daha güçlü bireyler olması, onların değişen dünya koşullarına ayak uydurabilmelerini arzu etmektedir. TEV Akademi ve Mentoring uygulamaları ile sadece burs vermeyip, sosyal ve kültürel gelişimlerine destek vermeyi de hedeflemektedir. Diğer yandan ise yaptıkları faaliyetlerle, bağışçılar ile bursiyerler arasında köprü oluşturmaktadır.
 
Burs veriyorsunuz. Bunun dışında başka faaliyetleriniz var mı? Hangi alanlarda hizmet veriyorsunuz?
 
Ankara, İzmir, ve Trabzon’ da bağışçılarımızın katkılarıyla yapılan üç kız öğrenci yurdumuz var.Farklı şehirlerde yine bağışçılar tarafından yaptırılan okullar, özellikle meslek liseleri mevcut. Bir de Gebze2de üstün Yetenekli ve zekalı öğrencilerin eğitim gördükleri TEVİTÖL okulumuz var. 
 
Eğitim bursumuz dışında, Yurt Dışı (Yüksek Lisan ve Doktora) Burslarımız, Üstün Başarı Burslarımız var.Aşağıda detaylı bir şekilde listelediğimiz ;Yurtiçi bursları ,Yurtdışı Bursları, Kız Yurtlarımız ve eğitim kurumlarımız bulunmaktadır.
 
YURT İÇİ BURSLAR 
-Eğitim (Yüksek Öğrenim) Bursu
-Üstün Başarı Bursu
-Yüksek Lisans ve Doktora Bursu
-Mesleki Ortaöğretim Bursu 
-Yurt Bursu
 
Standart burslarımızın yanı sıra özel burslarımız da vardır. Bu burslar aşağıda yer almaktadır;
- Yetiştirme Yurdu Bursu
- Engelli Bursu
- Doğal Afet Bursu
 
ÜSTÜN BAŞARI BURSU:
Türk Eğitim Vakfı Türkiye’de ilk defa geleceğin liderlerinin desteklenmesi amacıyla 40. kuruluş yılı olan 2007 yılından itibaren Üstün Başarı Bursu vermeye başlamıştır. Burs almaya hak kazanan öğrenciler her yıl basın toplantısı ile kamuoyuna tanıtılmaktadır. 
 
ÖZEL BURSLAR:
Yetiştirme Yurdu Bursu: TEV her yıl Türkiye genelindeki yetiştirme yurtlarına duyuru yaparak ayrıca üniversitelere bildirilen kontenjanlarda ek kontenjan vererek yetiştirme yurdunda barınarak yüksek öğrenim görmeye hak kazanan gençlerin TEV’e doğrudan başvurmasını veya üniversiteleri tarafından ek kontenjanla önerilmesini sağlayarak burs vermektedir. 
Engelli Öğrenci Bursu: TEV her yıl engellilerle ilgili kurumlara duyuru yaparak ayrıca üniversitelere bildirilen kontenjanlarda ek kontenjan vererek engelli olup, yüksek öğrenim görmeye hak kazanan gençlerin doğrudan TEV’e başvurmasını veya üniversiteleri tarafından önerilmesini sağlayarak burs vermektedir. Doğal Afet ve Olağanüstü Durum Bursu: TEV ülkemizde doğal afetler oldukça, doğal afetlerde zarar gören ailelerin çocuklarına burs imkanı sağlamaktadır. Depremler olduğunda Valilikler ve İl Milli Eğitim Müdürlükleriyle temasa geçilerek depremzede öğrencilerin başvurusu sağlanmaktadır. 
Türk Eğitim Vakfı 1999 Marmara depremlerinde 4041, 2002 Afyon depreminde 1000 ve 2003 Bingöl depreminde 100,  2011 Van depremlerinde 400 depremzede öğrenciye burs tahsis etmiştir. Başarılı olanların bursu TEV Yurt İçi Burs Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde öğrenimleri boyunca devam ettirilmektedir. 
Soma Faciası Bursları: Türk Eğitim Vakfı ülke olarak acısını yaşadığımız olaylarda da burs imkanı yaratmaktadır. 2014 yılı Mayıs ayında yaşanan ve 301 madencimizin vefat ettiği Soma Faciasında, faciada babasını kaybeden okul çağındaki çocuklar için burs kampanyası başlatarak, en çok bağışı toplayan kurum olmuştur. Milli Eğitim Bakanlığının koordinasyonunda en çok burs veren kurum görevini de üstlenmiştir. Hayırsever kişi ve kurumların bağışlarıyla 166 Soma maden kazası yetimine bursları bağlanmıştır.  
TEV’in ayrıca; kız öğrenci yurt bursları bulunmaktadır. Türk Eğitim Vakfı, büyük kentlere üniversite öğrenimi için gelen genç kızların çağdaş, güvenli ve konforlu barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere kız öğrenci yurtları projesini hayata geçirmiştir. Bu amaçla İzmir-Balçova'da, Trabzon'da ve Ankara’da olmak üzere üç Kız Öğrenci Yurdunu hizmete açmıştır. 
Türk Eğitim Vakfı, 1969 yılından bu yana ülkemizin ihtiyaç duyduğu üst düzey yönetici ve lider kadrosunu yetiştirmek üzere başarılı gençlere yurt dışında yüksek lisans, doktora, araştırma ve üst ihtisas öğrenimleri için burslar vermektedir.
TEV; ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Singapur, Danimarka, Japonya, İspanya, İtalya, Hollanda, İsveç ve Avustralya ile müşterek çalışan tek sivil toplum kuruluşudur. Vakfımızın yurt dışı bursları İşletme Yönetimi, Ekonomi, Mühendislik, Sosyal,  Güzel Sanatlar ve Tıp gibi çok çeşitli alanları kapsamaktadır.
 
Mevcut Yurt dışı yüksek lisans, doktora, üst ihtisas ve araştırma burslarımız;
1.Yüksek Lisans (Master’s Degree) Bursları
•TEV, ABD ve Batı Avrupa Ülkeleri
•TEV-DAAD (Alman Akademik Değişim Servisi) Almanya 
•TEV-Fransa Büyükelçiliği Fransa 
•TEV-Garring Vakfı Danimarka 
•TEV-FIAT-TOFAŞ İtalya 
•TEV-IE Business School İspanya
•TEV-IUJ Japonya (International University of Japan)
2.TEV-SINGA Singapur’da Karşılıksız Doktora Bursu
3.TEV-Dr. Orhan Birman Tıp Bursu (ABD ve Batı Avrupa Ülkeleri)
1969 yılından buyana 1.736 kişiye yurt dışında eğitim görme imkanı sağladık. 
 
*TEV gelirlerini nerelerden elde etmektedir? Biraz bilgi verebilir misiniz?
 
a- TEV’in temel gelir kaynaklarının başında gönlü yüce bağışçılarımızın yaptığı menkul ve gayrimenkul bağışları gelmektedir. Bunlardan elde edilen kira gelirleridir.
b- Çelenkler-panolarımız(Cenaze, düğünlere ve açılışlara gönderilen),
c- Mutlu gün kartları (doğum günü, hastane, mesaj kartı, atama, yükselme, tebrik, özel anma vs. günlerde gönderilen kartlar), taziye kartları
d- Kurum veya kişilerin isimlerini kendilerinin belirlediği öğrenci okutmak için oluşturulan burs fonlarıdır.
 
*Vasiyet ve Hibe Bağışı kabul Ediyor musunuz?
 
Evet vasiyet hibe bağışı kabul ediyoruz. Bağışçılarımız vasiyet bağışı ile vakfımıza bırakacakları gayrimenkullerini sağlıklarında diledikleri gibi tasarruf edebiliyor, kullanabiliyorlar. Vefatlarından sonra vakfımıza intikal ediyorlar. Hibe bağışında ise doğrudan hem kullanım hem tasarruf hakkını vakfımıza bırakabiliyorlar.
 
Bir Vakıf olarak vasiyet-hibe bağışçılarınıza neler yapıyorsunuz?
 
Sağlıklarında, destek verdikleri bursiyerlerimizle bir araya getiriyoruz. Onlar için ayrı bir sinerji oluşturuyoruz. Sağlıklarıyla ilgili konularda destek oluyoruz.
 
BAĞIŞÇILARIMIZA VERDİĞİMİZ HİZMETLER
•Bağışçılarımız ile aylık telefon görüşmeleri, evlerine ziyaretler düzenleyerek yalnız olmadıklarını hissettiriyoruz.
•Bakım ihtiyacı olan bağışçılarımızın ihtiyaçlarının karşılanması için (ilaç yazdırılması, alışveriş, devlet daireleri, bankalar vs.) işlerinde imkanlarımız ölçüsünde araç ve personel desteğinde bulunuyoruz.
•Sağlık problemlerinde doktor randevularının alınması, doktora/hastaneye giderken refakat edilmesi ve hastanelerde her türlü tetkik ve tedavi süresince bağışçılarımızın yanlarında olarak manevi destek oluyoruz. 
•Bağışçılarımızı özel günlerinde arıyor ve TEV Mutlu Gün Kartları yollayarak bu özel günlerini kutluyoruz.
•Acil sağlık problemlerinde kullanılmak üzere kendilerine sağladığımız ücretsiz acil ambulans hizmeti üyeliği sağlıyoruz. Evde bakımları gerekirse bakıcı bulmalarına yardım ediyoruz.
•Bağışçılarımıza temin ettiğimiz “Hastane İndirim Kartı” sayesinde, anlaşmalı olduğumuz hastanelerdeki indirimimizden faydalanmalarını sağlıyoruz. 
•Kendi temel ihtiyaçlarını ve günlük yaşam etkinliklerini bağımsız olarak yapabilecek durumda olan fakat daha iyi bir bakım ve sosyal yaşantıya sahip olmak için huzurevinde kalmak isteyen bağışçılarımıza diledikleri takdirde güvendiğimiz huzurevlerini gezdiriyoruz. Yerleşmeye karar verdiklerinde tüm işlemlerinde ve evlerini boşaltmalarına refakat ediyoruz.
•Her yıl Vakfımıza değerli katkılarını sunmuş bağışçılarımıza teşekkür etmek amacıyla Türk Eğitim Vakfı  Genel Merkezi’nde özel bir tören düzenliyoruz. Yönetim Kurulu üyelerimizin katılımı ile bağışçılarımıza olan şükranlarımızı dile getirerek, onlara teşekkür sertifikaları takdim ediyoruz. 
•İleri yaşı nedeni ile vasi ihtiyacı bulunan bağışçılarımız için mahkemeden vasi tayin ettirerek bütün işlemlerini hukuki bir şekilde yürütüyoruz.
•Vefat eden bağışçılarımızın Vakfımız adına vefat, başsağlığı, anma vb. gazete ilanlarını veriyor ve Vefat eden bağışçılarımızın tüm cenaze işlemlerini, mezarlarının inşasını ve düzenli bakımını gerçekleştiriyoruz.
•Vefat eden bağışçılarımızın aziz ruhları için her sene Ramazan ayında mevlit okutuyoruz. Mevlit okuttuğumuz bağışlarımızın isimlerinin yer aldığı ilanımızı, bir gün öncesinden ulusal bir gazetede Türkiye genelinde yayınlatarak bütün bağışçılarımızı ve halkımızı mevlidimize davet ediyoruz.
•Vefat sonrasında vasiyetlerinde belirttikleri konuların gerçekleştirilmesini sağlıyoruz.
•Vakfımıza bağışladıkları maddi kaynaklar ile öğrencilere burs desteği sağlanmaktadır.
 
Burs Fonu Nedir? Biraz bilgi Verir misiniz?
 
İstedikleri bir isimle oluşturdukları süreli burs fon ile kendi adlarına belirledikleri sayıda öğrenciye burs verebiliyorlar. İsimleri ölümsüzleşiyor. Süreli fon oluşturmaktaki amaç; bağışçı bursiyer ilişkisini sağlayıp bağışçımıza bursiyerine birinci sınıftan itibaren burs desteği sağlayarak mezun etme sevincini yaşatmaktır. Bir kişi değil birkaç kişi bir araya gelerek böyle bir fon oluşturabilmektedir. Hatta oluşturdukları bu fona açanların yönlendireceği başka kişiler de bağış yapabilirler.
                       
Çelenk Bağışları?
 
12 şubemizin bulunduğu her şehre çelenk siparişi verebilirsiniz. Cenazelerde çiçek çelenk ‘i göndermek yerine  Tev Çelenk’i göndererek bir gencin geleceğine katkı da bulunabilirsiniz. Çelenk bağışı yapan kişilerin listesi cenaze yakınına Taziye Mektubunda listelenerek gönderiliyor dolayısı ile o gün o acı ile görülmüş olmasa da ya da çelenk üzerindeki yazılar toplanıp saklanması zor olduğu için bir mektup ile bildirilmesi daha anlamlı ve kalıcı oluyor.
 
Mutlu Gün Panoları?
Açılış, Düğün , Nişan gibi mutlu günlerde de çiçek çelenki yerine TEV mutlu gün panolarını gönderebilirler .Bu yıl itibari ile yeni tasarım ürünümüz bulunmakta ‘’BİR DÜNYA ÇİÇEK PROJESİ’’ şubemizden ,sosyal medyadan bulabilirsiniz.
 
Peki Mutlu Gün Kartları?
Bu aslında pek çok kişinin bilmediği ama öğrendiğinde en aktif şekilde kullanılan kartlarımız.Mesela Doğum Günü kartlarımız var sizin adınız ile doğum günü sahibinin adı yazılıyor ve Ece sizin için doğum gününüze kutlamak için vakfımıza bağış yaptı yazan şık kartlarımız.Bu kartların Yılbaşı, Bayram, Anneler günü, Babalar günü, Öğretmenler günü gibi bir çok özel gün için hazır hali bulunmakta.Birçok kurum artık ajanda vb. hediyeler yerine bizim kartlarımızı kullanarak şirket duyarlılıklarını sergiliyor.
 
Tüm bu ürünler için size nasıl ulaşabiliriz?
Şubemiz olan illere çelenk yada mutlu gün pano siparişleri için ve Türkiyenin her yerine gönderim yapabildiğimiz kartlarımız için şubemiz ile iletişime geçebilirsiniz.
0 252 316 30 62 / tev_bodrum@tev.ogr.tr 
 
Bodrumdaki projeleriniz neler?
Şuan yeni başlattığımız en büyük projemiz  ‘Meslektaşını Okut Projesi’ .Burs fonu oluşturarak meslektaşınızı okutuyorsunuz.
Bodrum özelinde BODRUM CUP projemiz var , Adım adım projesi ile TEV için koştuğumuz projelerimiz var . Aynı zamanda Bodrum ve Muğla genelinde etkinliklerimiz oluyor mesela Yazar Yemeği projemiz var ,Yazar ile limitli sayıda kişi yemek yiyerek onu hem daha yakından tanıyor hem keyifli bir vakit geçiriyor hemde TEV’e katkı da bulunmuş oluyor.
Bazı Okullarımız bizim için kermesler düzenliyor, Geliri bizi bağışlanan konserler, workshoplar olacak.Dediğim gibi henüz yani açılan bir şubeyiz hızla etkinliklerimizi arttıracağız.
 
Karşılaştığınız en büyük sorun nedir?
Hangi birinden bahsedeyim 
En sık karşılaştığımız şey ‘’ben zaten okutuyorum ‘ cevabı oluyor.
Burada çok önemli bir noktaya değinmek istiyorum ki ‘’Zenginlik nasıl para kazanıldığında değil nasıl harcandığındadır’’.
Harcama eğilimlerimizi değiştirerek mevcut bütçemiz ile daha fazla gence yardım edebiliriz.
Herkesin herşeyi var iken doğumgününde gidip pahalı bir markadan bir şey alıp değiştirme kartı koymak yerine bağış yaparak doğum günü kartı verilebilinir, Cenaze yada mutlu günler bizim çelenklerimizi kullanarak zaten harcanacak olan o rakamı bu şekilde değerlendirmiş olabilirsiniz.
Doğum günlerinizde ben hediye istemiyorum benim burs fonum var lütfen oraya bağış yapın diyebilirsiniz
Düğün ya da cenazelerinizde çiçek çelenk’i yerine TEV çelenk’i diyebilirsiniz.Nikah şekeri yerine TEV kartlarını kullanabilirsiniz.Bir kişiye yardım etmek illa cebinizden ekstra bir şey çıkması olmak zorunda değil mevcut eğilimlerimizde farkındalıklarımız ile birşeylere kolaylıkla katkıda bulunabilirsiniz.
 
Bağışçı olabilecek potansiyele sahip kişilerin (onlar için küçük olan meblağlarla bile verecekleri desteklerle-süreli fon oluşturarak) eğitim alabilmek için çabalayan bir öğrenciye destek olabilecekken, eğitimini tamamlamasına yardımcı olabilecekken, bunun farkında olmamalarını diyebiliriz.
Örneğin, en az ayda 150 TL ile bunu başarabilirler. Buna duyarsız kalınmasıdır.
Yada zaten TEV ‘in yeteri kadar fonu vardır deniyor, Türk Eğitim Vakfı olarak, 50 yılda tam 232 bin 364 öğrencimize eğitim bursu vermiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Ama ihtiyaç çok daha büyük. Türk Eğitim Vakfı’na eğitim bursu için başvuran her 25 öğrenciden sadece birine destek sağlayabiliyoruz. Demek ki, daha gidecek çok yolumuz, desteklenecek çok gencimiz var. Bu yolda sağlayacağınız katkı bizler için büyük önem taşıyor. Toplum olarak biraz sosyal medya kahramanı olma eğilimi gösteriyoruz, konuşmada herkes birşeylerden rahatsız ve gelecek için endişeli ama uygulama da kimse elini taşın altına koymuyor.
Bir ünlü bir şey paylaştığında herkes beğeniyor fakat biz bir şey paylaştığımızda birçok kişi aynı tepkiyi göstermiyor bu da toplumsal bilincimiz de körleştiğimizi gösteriyor ne yazıkki.
 
Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı?
 
Buradan gönlü yüce bağışçılara da seslenmek istiyorum.
TEV Çelenk, Pano, ve kartlarını kullanarak veya kullanımını teşvik ederek destek olabilirsiniz.Türkiye’nin aydınlık geleceği için çalışıyoruz sizlerde maddi yada  manen gönüllü olarak desteklerinizi bizden esirgemeyin. Birlikten kuvvet doğar sözü özellikle Vakıflar da  gücünü gösteren bir söz ofisimize gelerek sizde gönüllü olabilirsiniz.Bodrum ZEKİ MÜREN ile tanınan bir yer ve Değerli Sanat Güneşimiz Zeki Müren de en büyük bağışçılarımızdan biri, yapmış olduğu  vasiyet bağışı ile bugüne kadar 3000 ‘ne yakın gencimizin hayatına umut oldu.    Gelin “Bir Umut da Siz Olun”, TEV e Destek Olun. Siz de “Türk Eğitim Vakfına Bağış Yapın. Geleceğin Adı Umut Olsun.” TEV hakkında ve merak ettiğiniz diğer konularda 0252 316 30 62 veya 0532 630 44 96 nolu telefonlardan tev_bodrum@tev.org.tr ‘den mail ile yada şubemize gelerek  bilgi alabilirsiniz.https://www.facebook.com/tevbodrum/
https://www.instagram.com/tevbodrum/

Yorum