YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİMİNDE, ÇANAKKALE BELEDİYESİ DENEYİMİ!

Nevzat Çağlar Tüfekçi 24/06/2019 - 08:59:16

 

15 Haziran 2019 tarihinde Milas’ta düzenlenen “Yerel Yönetimler ve Yerelden Enerji Yatırımları – Yenilenebilir Enerji Kooperatifleri Konferansı”nda, Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı M. İrfan Mutluay’ın sunumunun tam metni…

xxx

ÇANAKKALE İÇİN NEDEN YENİLENEBİLİR ENERJİ?

Belediye olarak misyonumuz; toplumcu, çevreye duyarlı ve insan odaklı olmak!

Ayvalık’tan Bandırma’ya kadar uzanan, ‘Kazdağları ve Biga Yarımadası’ olarak adlandırılan coğrafi bölge;

- Milli Parklar

- Arkeolojik ve Doğal Sit alanları,

- Endemik türleri

- Yüksek tarım potansiyeli ve markalaşmış tarım ürünleri

- Yüzölçümünün %54’ünü kaplayan orman alanları

- Toprak ve su kaynakları

- Tarihsel, kültürel ve doğal özellikleri ile yalnızca ülkemizin değil dünyanın en özel bölgelerinden biridir.

Çanakkale ilinde; 5’i faal, 11 yapımı planlanan toplam 16 adet termik santral bulunmaktadır. Bu, 50 milyon ton kömür yakılması ve 18 milyon ton kül demektir.

Belediye olarak amacımız; farkındalık yaratmak, öncü olmak, kullandığı enerjiyi yenilenebilir kaynaklardan üreten bir belediye olmak ve sera gazı salınımlarını / karbon ayak izini büyük ölçüde azaltmak.

 

Belediyemizin en büyük YENİLENEBİLİR ENERJİ yatırımı, Çanakkale Belediyesi İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinin bitişiğine kurulan GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ’dir.

Proje alanı ve çevresinde dağ, tepe ya da orman gibi gölgelenmelere sebep olacak doğal engeller olmayıp, mevcuttaki güney-doğu ve batı doğrultusunda cephe açıklığı sebebiyle Güneş Enerjisinden faydalanmak için uygun bir konumdadır.

4 milyon 45 bin Türk Lirası bedel ile anahtar teslim, götürü bedel ile sözleşmeye bağlanan söz konusu yapım işinin süresi 150 takvim günü olup, yapım süreci 22/10/2018 tarihinde tamamlanmıştır. Santralin TEDAŞ kabulü 14/01/2019 tarihi itibari ile tamamlanmış ve UEDAŞ’a enerji satışımız başlamıştır. Tamamı belediyenin kendi öz kaynakları ile finanse edilmiştir.

GÜNEŞ TARLASI:

  • Güneş Tarlası Kurulu Alan: 14.450 m2 (Belediye Mülkiyetinde)
  • Kurulu Güç: 992,8 KwE ( Yaklaşık 1 Megawatt)
  • 3828 adet Yerli Üretim Panel
  • 17 Adet İnvertör
  • Aylık Ortama Üretim Kapasitesi: 200.000 kwh
  • AAT Aylık Ortalama Enerji Tüketimi: 100.000 kwh
  • Şebeke Bağlantılı Güneş Enerji Sistemidir. Bu santral ile tesisin elektrik ihtiyacı tamamen karşılanmakta, fazla üretim dağıtım şebekesine verilerek Belediyemize maddi kaynak sağlanmaktadır.
  • Senelik ortalama 1,5 milyon kwh (kilowatt saat) enerji üretileceği tahmin edilmektedir.
  • 5 yılda kendini amorti etmesi beklenmektedir.
  •  Panellerin 10 yıllık garanti süresi ve ekonomik ömrü 25 yıl.

 

Kurduğumuz bu santral ile kamu-özel sektör yatırımlarını teşvik etmek ve Yerel Yönetimlere, Yenilenebilir enerji üretimi konusunda örnek bir çalışma olmasını hedefliyoruz.

ULAŞIM ALANINDA YENİLENEBİLİR ENERJİ

Yenilenebilir enerjilerin içerisinde güneş enerjisi her alanda kullanılmaya başlandığı gibi trafik levhaları, trafik lambaları ve trafik işaretleri üretiminde de kullanılmaktadır. Güneş enerjisi ile üretilen levhalar, enerji tasarrufu yaparken göz alıcı rengiyle gündüz ve gece görülme özelliği taşımaktadırlar. 

Güneş enerjili trafik levhalarının en büyük avantajı ise otoban gibi geniş kapsamlı yollarda, trafiğin yoğun olduğu alanlarda, hatta elektrik kesintilerinde bile çalışabilmesidir. Ayrıca bu levhaların ve ikaz işaretlerinin bakıma ihtiyacı yoktur ve uzun ömürlüdürler.

Çanakkale Belediyesi, ulaşım hizmetleri konusunda da Yenilenebilir Enerji örneklerine sahiptir. Çanakkale Belediyesi; Atatürk Caddesi, Demircioğlu Caddesi ve Troya Caddesinde gece yol sınır elemanı olarak kullanılmak üzere  yaklaşık 500 adet güneş enerjili yol butonuna sahiptir. Ayrıca Atatürk Caddesi, Demircioğlu Caddesi ve Troya Caddesinde gece sürücülerin farkındalığını arttırmak için yaklaşık 100 adet güneş enerjili uyarıcı trafik levhaları kullanılmıştır.

AKILLI BİSİKLET İSTASYONU

1 adet Akıllı Bisiklet İstasyonunda akü şarj sistemi  güneş enerjisi ile çalışmaktadır. Ayrıca sisteme 2019 yılında dâhil edilen iki adet akıllı bisiklet istasyonunu güneş enerjisi ile çalışmaktadır.

AKILLI DURAK SİSTEMİ 

Şehiriçi toplu taşıma sisteminde bulunan iki adet otobüs durağında güneş enerjili akıllı durak sistemi bulunmaktadır.

GES KULLANANLARA İNDİRİM TEŞVİĞİ

Çanakkale Belediyesi; 2017/160 karar numaralı, 05/10/2017 karar tarihli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü dairesince alınan Meclis Kararında; Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının kullanımı ile alakalı olarak; ‘’Merkezi sıcak su tesisatının güneş paneli ile desteklenmesi durumunda, yapı ruhsatı aşamasında ruhsata esas proje kontrol ücretlerinde %50 indirimde bulunulur’’ kararı alınmıştır. Böylece yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelinmesi konusunda halkın teşvik edilmesi amaçlanmıştır.

Gerek Güneş Enerji Santrali kuran, gerekse güneş enerjili sistemleri hayatımızın içine sokan Belediyemizin, önümüzdeki yıllardaki amaçlarından biri de RÜZGÂR ENERJİSİNİ, kentte hayata geçirmek olacaktır.

Çanakkale Belediyesi, KENTTE VE KIRSALDA YENİLENEBİLİR ENERJİ KOOPERATİFLERİNİ destekleyecektir. Temiz enerjinin, temiz geleceğin en büyük gereksinimi olduğunun bilincindedir. Bundan sonraki süreçte, belediyemiz, tüm yatırımlarına ve hizmet binalarına, yenilenebilir enerji kaynaklarını adapte etmeyi hedeflemektedir.

Hedefimiz, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak, yaşam alanlarımızı, troia topraklarını besleyen bin pınarlı ida’yı/kazdağları coğrafyasını korumak olacak… Dinlediğiniz için Teşekkürler…

 

M. İrfan MUTLUAY

Çanakkale Belediyesi

Başkan Yardımcısı

İletişim: irfanmutluay@canakkale.bel.tr