YENİ KUŞAK KÖY ENSTİTÜLÜLER DERNEĞİ

Prof. Dr. Kemal Kocabaş 25/05/2017 - 14:31:34

“17 Nisan, Köy Enstitülerinin kuruluş bayramıydı. Esaretten, yokluktan, tembellikten, birçok şeylerden kurtuluş bayramıydı. Bozkır bozkır olalı sevincin bayramını böylesine görmemişti. Koca bozkır neredeyse sevincinden çat deyip çatlayacaktı. Bu sevincin en güzeli, en yenisi, en tazesiydi. Hiçbir sevince benzemiyordu.” Yaşar KEMAL

Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği  (YKKED) 28 Mayıs 2017 tarihinde İzmir’de, 21 şubesinden gelecek olan 331 delegesiyle birlikte 6. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirecek. YKKED, 2001 yılında kurulan,  on altı yaşında imece, eğitim-kültür ve dayanışma derneği. Köy Enstitüleri kültürel mirasının günümüzdeki en önemli temsilcisi, eğitim reformu arayışlarını çalışmalarının merkezine alan ve bu çalışmalarıyla ülkenin geleceğini arayan etkin bir demokratik kitle örgütüdür.  YKKED;  ilerici Köy Enstitüleri aydınlık kazanımını referans alarak, ülkenin ağırlaşan eğitim-kültür sorunlarına “akıl ve bilimin” penceresinden çözümler üretmeye çabalayan, “laik, demokratik, bilimsel eğitimden” yana taraf olan demokratik kitle örgütüdür.

 Bu genel kurulu, Cumhuriyetin ve demokrasinin örselendiği, laik, demokratik, bilimsel eğitimden hızla uzaklaşıldığı ülke koşullarında gerçekleştireceğiz.  YKKED ilk on yılı Köy Enstitüleri aydınlığını, kazanımlarını, kültürel mirasını topluma sunmaya, bu aydınlık gerçekliği topluma hatırlatmaya yönelik çabalarla geçirdi.  YKKED, 2003 yılında çıkarmaya başladığı aralıksız 14 yıldır büyük bir emekle 52. sayıya ulaşan yayın organı Yeniden İmece Dergisi ile “nasıl bir eğitim” tartışmasını ülke gündemine kattı. Yayınladığı 48 kitapla, enstitü gerçekliğini kaynak kitaplar üreterek ortaya koydu. Ürettiği söyleşiler, paneller, sempozyumlar, çalıştaylar,  belgeseller, fotoğraf sergileriyle aydınlanma düşüncesini,  eğitim yoluyla özgür birey olma örneklerini onurla topluma sundu.  Bu onurlu çabayı kolektif bir emekle üreten ve YKKED ailesinde çalışma onurunu taşıyan dernek ailemize sonsuz teşekkürlerimiz var.   

15 Temmuz 2016 gerici-küresel darbe girişimini TV’lerden naklen izledik. Devlet kadrolarını mevcut siyasal iktidarın desteği ile ele geçirmiş küresel bir cemaatin darbe girişimi sonrası “laik, demokratik, bilimsel eğitimin, hukuk devleti kavramının ve devlet kadrolarında liyakatin” önemini YKKED ailesi olarak her platformda ve yayın organımız Yeniden İmece dergisinde yüksek sesle dillendirdik. Ama siyaset kurumu FETÖ darbesi denilen süreçten özeleştiri üretmedi. Aksine öğretmen atamalarında, hâkim atamalarında ve diğer kadrolara atamalarda mülakat sınavları üreterek parti kadrolarını oluşturma çabaları öne çıktı. 16 Nisan referandumu ülkede demokratik, hukuk devleti için bir umuttu. Adil olmayan referandum süreci, seçim günü değiştirilen bazı kararlar ile sonuç 49-51 dengesinde açıklandı. Ama vicdanlar tatmin olmadı. 16 Nisan referandumu sonrası TBMM’nin içinin boşaltıldığı, yargının siyasallaştığı, ülkenin adeta parti devletine dönüştüğü, basın özgürlüğünün tümüyle rafa kaldırıldığı, ülkemizin en saygın öğretim üyelerinin üniversite dışına bırakıldığı, üniversite kavramının içinin boşaltıldığı ülke koşulları hepimizi derinden sarsıyor. Mustafa Kemal’in ve yol arkadaşlarının inanç ve tutkuyla ürettiği Cumhuriyet emeğinin günümüz karşılığı asla böyle olmamalıydı. Tüm olumsuzluklara rağmen bu ülkede aklın ve bilimin öncülüğünde, aydınlık ve demokrat Türkiye tutkulu milyonların varlığı umudumuzdur. Bu umudu yeşertmek, çocuklarımıza aydınlık bir ülke bırakmak hepimizin ortak görevi olmalıdır. YKKED genel kurulu böyle bir süreçte, eğitimin niteliğini kaybettiği, nitelikli öğretmen yetiştirme sürecinin terk edildiği, eğitimde dinselleştirme ve piyasalaşma rüzgârlarının, eğitimde adaletsizlik ve eşitsizliklerin yoğunlaştığı bir dönemde toplanarak geleceği arayacak.   

Bu genel kurula giderken YKKED olarak son 16 yılda yaptıklarımızı kısaca,  “Aydınlanma bilincini, laik, demokratik, bilimsel eğitimin önemini,  Köy Enstitüleri gerçekliğini topluma sunma, eğitim reformu tartışmalarını ülke gündemine katma, eğitim hakkı ve eğitim sorunlarında vicdan olma,  yeni bir demokratik örgütlenme üretilmesi ve Köy Enstitüleri yayıncılığında özgün çalışmalar üretmek”  şeklinde özetleyebiliriz.  YKKED, bu çalışmalarıyla eğitimin demokratikleşmesi arayışlarına ve demokratik kültürün yaygınlaşması imecesine de katkı yapıyor. Bu genel kurulda, tüm bu çalışmaların yanı sıra yeni bir yol haritası üretmek temel hedefimiz olacak.

Bu genel kurul sonrası artık kurumsallaşma süreçlerini tümüyle tamamlamış, etkin bir demokratik kitle örgütü olarak üye tabanımızı çoğaltmak istiyoruz. Bu anlamda, Köy Enstitüleri ailesinin tüm fertlerini, öğretmen okullu, Anadolu öğretmen liseli, yüksek öğretmenli, eğitim enstitülü, eğitim fakültesi çıkışlı, laik, demokratik bilimsel eğitimden yana, eğitim sorunlarını dert edinen tüm yurttaşlarımızı derneğimize bekliyoruz.  Yine bu genel kurul öncesi tüm öğretmen okulu derneklerini birlikte çalışma ve omuz omuza dayanışmaya davet ediyoruz. Bu dönemde ayrıca Ekim-2016’da İstanbul’da başlayan “laik, bilimsel eğitim platformu ” imecesinin tüm yurtta yaygınlaştırılması emeğini de dayanışma halinde bulunduğumuz demokratik kitle örgütleriyle gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.  

YKKED 6. Olağan genel kurulunun aydınlık ve demokrat bir Türkiye arayışlarında bir umut yaratması dileğiyle…