YENİ KUŞAK KÖY ENSTİTÜLÜLER DERNEĞİ 7. OLAĞAN GENEL KURULUNUN ARDINDAN

Prof. Dr. Kemal Kocabaş 31/05/2019 - 08:44:50

“Hep bir ağızdan türkü söyleyip/hep beraber sulardan çekmek ağı/demiri oya gibi işleyip hep beraber/hep beraber sürebilmek toprağı/ballı incirleri hep beraber yiyebilmek/yârin yanağından gayrı her şeyde/her yerde/hep beraber!/diyebilmek için " Nazım HİKMET
 
Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği (YKKED) 7. Olağan Genel Kurulu 25 Mayıs 2019 tarihinde Konak Belediyesi Dr.Selahattin Akçiçek Kültür Merkezinde 20 şubesinden gelen delegelerin katılımıyla coşkulu, tartışmalı bir ortamda  gerçekleşti. Genel kurul sonunda 2019-2021 çalışma dönemi için yönetime “Prof. Dr. Kemal Kocabaş, Prof. Dr. Ethem Duygulu, Dr. Semiha Günal, Rıfat Güler, Emin Öztürk, Av. Gökhan Bal, Ali Umut Tokcan, Neşe Kayhan ve Av. Şahap Cesur”  seçildiler. Arkadaşlarımı kutluyorum.
 
YKKED, 2001 yılında İzmir’de kuruldu.  Köy Enstitüleri kültürel mirasını ve felsefesini günümüze ve eğitimdeki yeni arayışlara taşımayı hedefleyen dernek, on sekiz yıl boyunca  tüm etkinliklerinde ve çalışmalarında laik, demokratik, bilimsel eğitimden yana taraf olduğunu ve demokratik hukuk devleti özlemini tüm platformlarda yüksek sesle dile getirdi. 2003 yılında bugün 58. Sayıya ulaşan üç ayda bir çıkan “Yeniden İmece” eğitim, bilim, kültür, sanat dergisini çıkarmaya  ve 2005 yılında da şubeler, temsilcilikler  kurmaya başladı. Aydınlanma ve Köy Enstitüleri kültürel mirasını konu alan 55 kitap yayımladı. Paneller, konferanslar, çalıştaylar, sempozyumlar, Aydınlanma Onur Ödülü, Mustafa Necati Öğretmenlik Onur Ödülü, eğitim reformu platform çalışmaları, kitap imecesi ve pek çok sanatsal etkinlikle geçen on sekiz yıl büyük bir emek, iş ve tutku ile gerçekleşti.
 
Bu genel kurul öncesi YKKED-MYK olarak on sekiz yılın değerlendirmesini  yaptığımızda mutluyduk. On sekiz yıllık çalışmalarla ülkedeki Köy Enstitüleri farkındalığını arttırmış, Köy Enstitüleri gerçekliğini topluma sunmuştuk, toplum da ülkenin tarihindeki bu zengin deneyimin, tasarımın önemini büyük oranda kavramıştı.  Yıllardır üzeri örtülen, esin kaynağı olmaması için her şey yapılan bir eğitsel-kültürel zenginlik artık gözler önündeydi. Özellikle 24 Kasım 2018 tarihinde tüm ülkede gösterilmeye başlayan “Yücel’in Çiçekleri” filmine toplumun gösterdiği büyük ilgi bu farkındalığın somut kanıtıdır. Bu anlamda YKKED imecesi ülkenin  eğitim-kültür dağarcığına büyük katkı yapmıştı.
 
On sekiz yıllık  çalışmalarımız, dernek imecesinde yer alan  tüm arkadaşlarımızın ortak emeği ile gerçekleşmiştir. Köy Enstitüleri kültürel mirası gözbebeğimiz gibi koruyacağımız bir kazanımdı, o anlamda  ülkenin yaşadığı ağır zor koşullarda amacımız hep derneği ve üretilen emeği korumak oldu.  Bunu büyük oranda da başardık. Yerel yönetimlerde Köy Enstitüleri felsefesi ve kültüründen esinlenen çalışmaların hep içinde olmaya başladık. Balçova Belediyesinin ürettiği “Semt Evleri” projesi kadının özgürleşmesini, üretici olarak var olmasını sağlayan bir projeydi. Balçova Belediyesi ile ilk yıllardan beri  işbirliği içinde olduk. Daha sonraki dönemlerde İzmir Büyükşehir, Karşıyaka ve Buca Belediyeleri ile ortak projeler ürettik. YKKED-Lüleburgaz şubemiz aracılığıyla Lüleburgaz Belediyesi ile işbirliğimiz gelişti. Lüleburgaz Belediyesinin ürettiği Kadın ve  Gençlik Akademisi çalışmalarını sevgiyle selamladık. Son yıllarda Eskişehir-Tepebaşı Belediyesi Kent Enstitüleri adını verdiği yeni bir yapılanmayla enstitü deneyimlerini çalışmalarına kattı. Bursa-Nilüfer Belediyesi de aynı düşünce iklimi içinde yer aldı. Son yerel seçim öncesi pek çok sosyal demokrat aday yerel yönetimlerde iktidara geldiklerinde enstitü modelinden projeler üreteceklerini deklere ettiler. Nihayet İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Köy Enstitüleri ile ilgili güncel projelere imza atacaklarını kamuoyuna açıkladılar.  Bunlar derneğin ürettiği farkındalıkların somut sonuçlarıydı.
 
YKKED, onsekiz yıllık bu çalışmaların sonunda  saygın bir uzmanlık derneği haline dönüştüğü açıktır. YKKED ailesi olarak akıl ve bilimle, emekle  üretilen bu konumumuzu korumak, daha da geliştirmek boynumuzun borcudur. Şimdi görev bu çalışmaları tüm ülkeye yaymaktır. YKKED 7. Olağan Genel kurul bu anlamda önümüzdeki dönem Muğla, Tekirdağ, Samsun, Malatya, Denizli, İzmir-Ödemiş,  İzmir-Bornova, İstanbul-Beylikdüzü,  İzmir-Buca şubelerini kurmak için  YKKED-MYK’ya yetki vermiştir. Genel kurul ayrıca büyümeyi hedefleyen yeni durum için sonbaharda bir tüzük kurultayı kararını da oybirliği ile  kabul etmiştir.
 
YKKED imece yapılanmalarında çalışmak, görev yapmak bir onurdur. YKKED imecesinde yer alan arkadaşlarımızın farklı farklı politik tercihleri vardır, olacaktır da… Ama bizleri birleştiren, yan yana getiren anlayış  ilerici  Köy Enstitüleri sisteminin insan, sanat, demokrasi merkezli felsefesidir. O nedenle YKKED ailesi içinde ayrıştırıcı değil birleştirici dil, yaklaşımlar çok önemli ve değerlidir. Genel kurulda da ifade ettik. YKKED, siyasal bir parti değildir, demokratik kitle örgütüdür. YKKED, başka amaçlar için bir sıçrama tahtası olarak asla görülmemeli, yani araçsallaştırılmamalıdır.  YKKED imecesinde bu değerlerle, birikimlerle ve nitelikle yer alan arkadaşlarımız yıllardır çok önemli çalışmalara imza atmışlardır. YKKED imecesi önümüzdeki dönemlerde niteliği öne çıkaran, birikimli ve enstitü felsefesini içselleştirmiş yol arkadaşlarıyla geleceğe yürüyecektir. 7. Olağan genel kurulunda bu anlamda dernekteki çok sesliğin tüm izleri vardı.  Konuşmacılar çok değerli katkılar yaptılar, bazı arkadaşlar da geçmişte kalan, kişisel  tartışmalara takıldılar. Ama bütünsel olarak baktığımızda çalışmalara katkı yapacak verimli bir genel kurul oldu.
 
Genel Kurulda yapamadıklarımızı  önümüzdeki döneme ilişkin öngörülerimizi delegelerimizle paylaştık. Önümüzdeki dönemde ülkenin eğitim-kültür  sorunları ve çözüm önerilerine yönelik çalışmalarımızın büyük bir yoğunlukla  devam edeceğini deklere ettik. Aydınlık ve Demokrat bir Eğitim Reformu talebinin sözcüsü olmaya, raporlar yayınlamaya devam edeceğimizi,  “Aydınlanma Okulu” işlevi görecek  derneğimizin yaz okulu projemizi hayata geçireceğimizi,  “Köy Enstitüleri ve Yerel Yönetimler”, “Köy Enstitüleri Tarım ve Kooperatifçilik” başlıklı sempozyumlar  gerçekleştireceğimizi,   İzmir’de “Köy Enstitüleri Müzesi” kurma çalışmalarına başlayacağımızı, YKKED Genel Merkezinde  “Aydınlanma Söyleşileri” ni sürdüreceğimizi,   ulusal-uluslararası projelerle Köy Enstitüleri gerçeğinin yurt dışında da tanıtılmasına yönelik çalışmalar-projeler geliştirerek ve bu amaçla dernek bünyesinde bir “ulusal-uluslararası proje grubu” oluşturulmasını, genel merkez, Lüleburgaz, Ankara, Eskişehir,  Bursa, Mersin, Antalya ve Balıkesir şubelerimizde oluşan mandolin topluluklarıyla  300 kişilik bir mandolin orkestrası  hayalimizi dillendirdik, , 2020 ve 2021 İsmail Hakkı Tonguç’un  ve Hasan-Ali Yücel’in aramızdan ayrılmalarının 60. yılında sempozyumlar düzenlenleyeceğimizi,  17 Nisan 2020 Köy Enstitülerinin 80. Kuruluş yıldönümünü  tüm yurtta etkin bir şekilde kutlayacağımızı ifade ettik. 
 
 YKKED iş, emek yoğun bir imecenin adıdır. Bu aydınlanma  imecesinin  bütün kahramanlarını selamlıyorum