SONSUZLUK.

GÜLDEN SÖKELİOĞLU 10/11/2017 - 08:21:40

Bugün, Ata'mızın sonsuzluğa gidişinin 79. yıl dönümü.

İnsanlar; doğar, büyür ve ölürler...Ancak büyük insanlar, eserleri ve fikirleriyle ölümsüzlüğe ulaşırlar.
19. Yüzyılda doğmuş,20. yüzyılda yaşamış ve yüzyıllarca milletinin kalbinde yaşayacak tek lider, M.Kemal Atatürk'tür.
Büyük lider, M. Kemal ATATÜRK; esir edilmek istenen Türk Milletini esaretten kurtarmış, elinden alınmak istenen vatanının bağımsızlığını sağlamış, tüm dünyaya
 bağımsızlığını kabul ettirmiştir.
M.Kemal Atatürk liderliğinde kazanılan Kurtuluş Savaşı sonunda, millet egemenliğine dayanan Cumhuriyet ilan edilir. Yeni Türk Devleti'ni çağdaş medeniyet seviyesine
çıkarmak için, her alanda devrimler yapılır.. Ekonomik,sosyal, kültürel ve hukuk alanında yapılan yeniliklerle Türkiye bir çok Avrupa devletinden daha ileri duruma gelir.
Daha önce, toplu iğneyi bile dışarıdan alan Türkiye, kısıtlı imkanlarla tarım, ticaret, sanayi ve hayvancılık alanında atılımlar gerçekleştirir, hatta uçak fabrikası bile kurulur.
 
Ata'mızın en önemli mücadelesi, cehalete karşı verdiği savaştır: önce 1 Kasım 1928'de Harf Devrimini yapar, Millet Mekteplerini kurar, çok düşük olan okuma yazma oranını yükseltmeye çalışır, her gittiği yerde kara tahtanın karşısına geçerek Türk Milleti'ne yeni harfleri tanıtır. Yeni okullar,üniversiteler açtırır ve bu okullara, Almanya'da, Nazi lideri
Adolf Hitler'in zulmünde kaçan bilimcileri Türkiye'ye davet eder ve bu sayede ülkemizde bilimin her dalı gelişir.
 
Uzun süren savaşların etkisiyle artan salgın hastalıklara(sıtma, tifo, kolera, verem, frengi, çocuk felci) karşı aşılar geliştirilir ve bu hastalıkların önüne geçilir.
Yurt dışına eğitim görmesi için, zeki öğrenciler gönderilir...Bilim ve sanat alanında gönderilen bu öğrencilere Atatürk gönderdiği telgrafta:
' Ben sizi birer kıvılcım olarak gönderiyorum, birer ateş topu olarak geri döneceksiniz' demiştir.Bu sayede pek çok bilimci ve sanatçı yetişmiştir.
 
Cumhuriyet'in ilanından(1923) Atatürk'ün ölümüne(1938) kadar olan 15 yıllık sürede Türkiye şaha kalkmıştır.Yok edilmek istenen Türk Milletini çağdaş medeniyet seviyesine çıkaran, Atatürk'ün liderliği ve büyük devlet adamlığıdır.
Öyle eşsiz bir lider ki, onu ölümsüzleştiren bize miras olarak bıraktığı eserleridir:
-En büyük eseri,' Türkiye Cumhuriyeti'dir.
-Atatürk'ün diğer önemli eseri, 'Nutuk'dur.1919- 1927 tarihleri arasındaki olayları belgelere dayanarak yazmış ve bu eseri, 15-20 EKİM 1927'de toplanan CHP'nin 2. Kurultayı'nda,   TBMM'de, 36 saat, 31 dakikada aralıksız okumuştur..  Nutuk'u okuduktan sonra Atatürk, gençliğe mirası olan 'Gençliğe Hitabe'yi okurken heyecanına hakim olamadığını, sesinin      titrediğini ve gözlerinden yaşlar geldiğini kongreyi dinleyenlerden M. Asım Us ve Yusuf Akçura  yazılarında bahsederler.
-Ata'mızın yazdığı diğer eseri- 'Zabit ve Kumandan ile Hasbıhal'-1918( Subay ve Kumandan ile Söyleşi)- Türk subayının başucu kitabıdır.
-'Vatandaş için Medeni Bilgiler Kitabı'-1930( Manevi kızı, Tarihçi  Afet İnan adına yayınlamıştır.)
-'Geometri kitabı'-1937( Bu kitapta Arapça olan Geometri terimleri Atatürk tarafından Türkçeleştirilmiştir. Örnek: üçgen, dörtgen, açı vb.)
-'Liseler için hazırlanan Tarih Kitabı'nın bazı bölümlerini yazmıştır.
Peki bir lider, nasıl bu kadar çok çeşitli alanlarda eserler yazabilir?
M. Kemal Atatürk'ün, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı cephelerinde fırsat buldukça çeşitli kitaplar ve romanlar okuduğunu biliyoruz.Büyük bir dikkatle, altlarını çizerek ve kenarlarında notlar alarak okuduğu kitapların sayısının 3397 olduğunu öğrenmiştim.
Şimdi size soruyorum: Hangi lider, bu kadar çok kitap okumuştur ve milletine bu kadar çok eser bırakmıştır.? 
Büyük devrimci Che Guevara, Bolivya dağlarında öldürüldüğünde, çantasında bulunan üç kitaptan biri, Atatürk'ün yazdığı,'Nutuk' adlı eserdir.
 
Dünya tarihine mal olan en büyük devrimci M.Kemal Atatürk, eserleri ve fikirleriyle ölümsüzleşmiştir.
Pakistanlı şair Muhammed İkbal, Atatürk için şunu söylemiştir: 'Bizim aslımız rengi uçmuş bir kıvılcım iken, O'nun bakışı ile cihanı kaplayan ve aydınlatan bir güneş haline
geldik.'
Sonsuzluğa uğurlanışının 79. yılında, ATA'mızın ölümsüzlüğünü şu sözlerinden anlıyoruz:
'Büyük ölülere matem gerekmez.Fikirlerine bağlılık gerekir.'
Yüce ATATÜRK; aziz hatıran karşısında, seni sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz.