MİLAS ÜZERİNDE DÖNEN RANT OYUNLARI…

Nevzat Çağlar Tüfekçi 10/02/2021 - 08:40:33

Milas güzel doğası, zengin kaynaklarıyla(yeraltı-yerüstü) bazı sermaye gruplarının iştahını kabartıyor ve Milas’a yapılmak istenilen yatırımlar oldu-bittilere getirilerek; hayata geçirilmeye çalışılıyor.  Bu plansız ve ilçenin doğasını bozan, ekolojik dengelerini gözetmeyen yatırım projeleri, adeta Milas’a zarar vermek, Milas coğrafyasının idam fermanı olarak hazırlanmış projeler sanki… Devlet bürokrasisi de bu projelerin önünü açıyor ve bir bakıma yatırımcılara kolaylaştırıcılık rolünü üstlenmiş durumda…

Milas Çölleştiriliyor

Beçin ve Çamovalı arasında kalan 3 bin dönümden fazla arazideki çam ağaçları kesildi. Halen daha bu kesim işi devam ediyor. Tepkileri kimsenin dikkate aldığı yok. Milas coğrafyasının yeşilliği, gizlenmiş amaçlar doğrultusunda yok ediliyor, katlediliyor. Yeşil alanlar çöle döndürüldü. Bu kesilen çam ağaçlarının bulunduğu geniş arazi, kim ve hangi yatırımcıya hazırlanıyor, bilinmiyor. Bölgede, Katarlılar için hazırlandığı yönde düşünceler var.

Yine Yeniköy-Kemerköy Termik santraline kömür sağlamak için İkizköy ve Çamköy bölgesinde istimlak çalışmalarının başladığı biliniyor. Bu çalışmalar için de o bölgede yetişkin çam ağaçları kesiliyor, kamyonlarla taşınıyor. Şu anda Milas’ın doğal örtüsü olan çam ağaçları büyük bir kıyımla başbaşa ve tüm bunlar devletin bilgisi dahilinde oluyor.

Milas bölgesinde doğal güzellik kazandıran, yağmur çeken, sıcak iklimi yumuşatan, serinlik yaratan, her türlü canlıya ev sahipliği yapan, çam balı üretimi için doğal ortam sağlayan bu ormanlar; şimdi kıyıma uğruyor… Ormanlık alanlar çoraklaştırılıyor, çölleştiriliyor ve şu anda zengin su kaynaklarına sahip olan Milas, gelecekte bu kaynaklarından da mahrum kalacak.

Güllük’te İkinci Liman Yanlışı

Güllük körfezi de bir kıyımla karşı karşıya. Güllük körfezinde mevcut bir yükleme-boşaltma limanı var zaten. Bu limanın körfez için yarattığı bir takım sakıncalar varken, şimdi de ikinci bir yükleme-boşaltma limanı yapılmaya çalışılıyor. Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü de bu limanı yapmak isteyenlere adeta kolaylık sağlamak için ÇED raporu gerekli değildir kararı verdi ve bu karar Valiliğin sitesinde yayınlandı.  Şimdi körfez çevresinde yaşayan insanlar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün bu oldu-bitti kararının iptali için Muğla İdari Mahkemeye dava açtılar. Milas Belediyesi de kurumsal olarak davasını açtı.

Yunus Balığı ile Hermiyas’ın efsanevi öyküsüne konu olan Güllük körfezi hem balıkçılar için bir geçim kaynağı hem de sahip olduğu tarihi ve kültürel değerleri, güzel havasıyla yazlıkçıların tercih ettiği bir tatil yöresi. Her şey ranttan ibaret değildir, bu güzellikler korunmalı ve geleceğe taşınmalıdır. Yok edilen bir doğa, kirletilen bir deniz; bu bölge insanına yapılabilecek en büyük kötülüktür.

Balast Sularının Körfeze Zararı

Güllük körfezine yük almak veya boşaltmak için giren büyük grosstonluk gemiler; gürültü çıkaracak, çevreye toz salacak, pisliklerini denize bırakacak ve en önemlisi uzak denizlerden aldıkları balast sularını körfeze bırakarak, orada denizin biyolojik yapısının bozulmasına neden olacaklar, Güllük körfezinde ve çevresindeki canlı yaşamına büyük zarar vereceklerdir. Güllük körfezinde, arkeolojik sit bölgesi olan Kıyıkışlacık’ın/ İasos’un hemen dibinde ikinci bir yükleme-boşaltma limanının yapılmasına, körfez çevresinde bulunan tüm yerleşim birimlerinin yaşayanları karşı, ilçenin yerel yönetimi olan Milas Belediyesi karşı, Milaslılar karşı; o halde halka rağmen bu liman neden yapılmak isteniliyor? Güllük körfezinde, ikinci limanın yapımından vazgeçilmelidir…

Milas’ın doğal güzellikleri rant uğruna yok edilmemeli, ağaçları, denizleri, yeraltı su kaynakları korunmalıdır. Çocuklarımıza ve yeni doğacak olanlara, havası-suyu kirletilmiş, ağaçlarından yoksun bırakılan bir çöl toprakları bırakmamalıyız. 

Bir Kızılderili Atasözü şöyle der: “Biz bu dünyayı Atalarımızdan miras almadık, çocuklarımızdan ödünç aldık!” Çocuklarımıza güzel bir doğal ortam, temiz bir çevre bırakmak, bugünün insanları olarak bizlerin temel görevidir. Bu görev bilinci ve sorumluluğumuz; doğal yaşamın korunmasını sağlayacaktır…