MİLAS KENT KONSEYİ GENEL KURULU YAPILDI…

Nevzat Çağlar Tüfekçi 04/07/2019 - 08:29:28

Temeli 1988 yılında ‘Milas Kent Senatosu’ olarak atılan ‘Milas Kent Konseyi’nin olağan genel kurulu yapıldı ve yeni yürütme kurulu üyeleri belirlendi. Genel Kurula Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat ve Milas Kaymakamı Eren Arslan katılarak birer konuşma yaptı.

Genel kurulun açılış konuşmasını Milas Kent Konseyi Başkanı Dr. Mehmet Günlük yaptı. Aktif yurttaşlık, hemşehrilik bilincinin gelişmesi, kentli hakları, katılımcılık ve doğrudan demokrasi kavramlarının önemine vurgu yapan Günlük, bu kavramları yerelde inşa etmeliyiz diyerek şöyle konuştu: “Bu kavramları birer sözcük olmanın ötesine geçirip içselleştirmemiz ve hayat pratiğinde uygulamamız gerekiyor. Kentleri vahşice büyütemeyiz. Kentleri sürdürülebilir gelişim ilkeleri ile insan haklarını, çevre ve tüm canlıları odağa alarak büyütmeliyiz. Milas kent konseyi olarak yaşadığımız kente sahip çıkmak, yerel yönetimlerin karar alma süreçlerine daha fazla katılım sağlamayı, çalışmalarını denetleyebilmeyi, daha çağdaş, daha katılımcı bir yapı oluşturmayı amaçlıyoruz. Kentlilik bilinci ve kültürünü geliştirmeye çalışarak marka kent Milas ve marka kent konseyi olma yolunda çalışıyor, yapılan çalışmalara destek veriyoruz.”

Kent konseylerinin demokrasinin önemli ve vazgeçilemez kurumlarından birisi olduğunu, işlevselliği ve etkinliği açısından toplum için çok önemli olduğunu belirten Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, şunları söyledi: “görevde olduğumuz süre içinde Milas Kent Konseyinin aktif halde bulunması ve gelişmesi için destek verdik. Gelinen noktada Milas Kent konseyi etkin bir kurumdur. Hem yerel ölçekte hem de Türkiye genelinde parmakla gösterilecek kent konseylerinden birisidir. İlçemizde üstlenmiş olduğu görevleri ve etkinliklerinin yanı sıra Türkiye’nin diğer bölgelerindeki kent konseyleriyle olan diyalogları nedeniyle herkes isminden övgüyle söz etmektedir. Bu noktaya gelmemizden dolayı son derce mutluyuz. Kent konseyinden gelen tavsiye kararlarını ve görüşleri dikkate alarak, gereğini yapmaya çalışıyoruz. Belediye olarak Milas kent konseyine desteklerimiz sürecektir.”

Milas Kent Konseyinin Belediye yasasından kaynaklanan bir kurum olarak yarı resmi, yarı sivil kimlikte oluşmuş bir yapı olduğuna dikkat çeken Milas Kaymakamı Eren Arslan, “Benim bütün görev yaptığım ilçeler içerisinde kent konseyinin yasada tanımlanan amaçları ve beklentileri doğrultusunda en aktif, en dinamik olarak çalıştığı kent konseyinin; Milas Kent Konseyi olduğunu söylemek istiyorum. Kent konseyinde çok farklı kesimlerden, o kentte yaşayan, o kentle ilgili hassasiyetleri olan gerek resmi ünvanlı gerekse sivil toplum örgütlerinde görev alan veya gönüllü olarak burada bulunan herkesin; çok önemli fikirlerinin olduğunu düşünüyorum. Bu fikirler, bu öneriler bizlere; ilçe yönetimini yürüten resmi kamu görevlilerine bir yol gösterici, ışık tutacak fikir ve önerileridir. Bu anlamda, bunların çok değerli olduğunu düşünüyorum.”

MECLİSLER VE FAALİYETLER

Genel kurul açılışındaki konuşmalardan sonra divan oluşturuldu. Divan başkanlığına Belediye başkanı Muhammet Tokat getirildi. Divanın diğer üyeleri; Baro temsilcisi Av. Ozan Güngör ve Serbest Mali Müşavirler Odası temsilcisi Sevgi Akyol’dan oluştu.

Genel kurulda; kent konseyi yürütme kurulunun faaliyetleriyle birlikte Kadın Meclisi, Çocuk Meclisi, Engelliler Meclisi, Gençlik Meclisinin çalışmaları hakkında bilgiler verildi. Günlük, kent içinde sorun yaratan ve kent dışına çıkarılmasıyla ilgili Batı Çevre Yolu projesi hakkında bir toplantı yaptıklarını, Milas sınırları içinde kurulmak istenilen termik santrallerle ilgili “Gereme’de neler oluyor?” konulu bir panel düzenlediklerini anlattı.  Ayrıca yenilenebilir enerji konferansı düzenlemesine öncülük ettiklerini de sözlerine ekledi.

Genel kurulda yapılan oylama sonucunda Dr. Mehmet Günlük Milas Kent Konseyi başkanlığına yeniden seçilirken, kent konseyi yürütme kurulunun yedi asil ve 5 yedek üyesi de belirlendi. Milas Kent Konseyi Yürütme Kurulu şu isimlerden oluştu: Mehmet Çoban, Cemil Zeybek, A. Coşkun Efendioğlu, Kazım Bayındır, Ali Avcı, Dr. Çağlayan Üçpınar ve Mehmet Nergiz. Yürütme Kurulu yedek üyeleri ise şöyle: Cihan Uyanık, Olcay Aydilek Kır, Nurhayat Topuz, Feray Albasan ve Mustafa Emekli.

Milas Kent Konseyinde 6 çalışma grubu bulunuyor. Bu çalışma gruplarının isimleri şöyle: Enerji, Çevre ve Sağlık - Turizm ve Tanıtım - Tarım ve Ekonomi – Çevre, Sağlık ve Spor-Kentsel Gelişim - Eğitim, Kültür ve Sanat.