Maden Yönetmeliğine Eklenen Madde, Zeytinlik Alanların İdam Fermanıdır

Nevzat Çağlar Tüfekçi 04/03/2022 - 08:34:10

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın, Maden Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmî Gazete’nin 1 Mart 2022 tarih ve 31765 nolu sayısında yayınlandı. Değişiklik, 21.9.2017 tarihli ve 30187 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Maden Yönetmeliğinin 115 maddesine 4. Fıkra olarak eklendi. Yönetmelik, zeytinlik alanda maden varsa, bunun çıkarılmasına izin veriyor. 
 
Yönetmelik değişikliğinin 780 dönümlük ormanlık alanda YK Enerjiye kömür çıkarma izni verilmesine karşı, İkizköy Çevre Komitesi tarafında açılan Yürütmeyi Durdurma davasında Bilirkişi heyetinin keşif yapacağı güne denk gelmesi, “Bu değişiklik, Akbelen Ormanları için yapıldı” düşüncelerinin doğmasına neden oldu. 
 
YÖNETMELİĞE EKLENEN MADDE NE DİYOR?
 
"Ülkenin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yürütülen madencilik faaliyetlerinin tapuda zeytinlik olarak kayıtlı olan alanlara denk gelmesi ve faaliyetlerin başka alanlarda yürütülmesinin mümkün olmaması durumunda madencilik faaliyeti yürütecek kişinin faaliyetlerin bitiminde sahayı rehabilite ederek eski hale getireceğini taahhüt etmesi şartıyla Genel Müdürlük tarafından belirlenen çalışma takvimi içerisinde zeytin sahasının madencilik faaliyeti yürütülecek kısmının taşınmasına, sahada madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine kamu yararı dikkate alınarak Bakanlıkça izin verilebilir.
 
Zeytin sahasının taşınmasının mümkün olmadığı durumlarda sahada madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine kamu yararı dikkate alınarak Bakanlıkça izin verilebilmesi için madencilik faaliyeti yürütecek kişinin madencilik faaliyetleri bitiminde sahayı rehabilite ederek eski hale getireceğini ve Tarım ve Orman Bakanlığınca uygun görülecek alanda dikim normlarına uygun, faaliyet yürütülecek saha ile eşdeğer büyüklükte zeytin bahçesi tesis edeceğini taahhüt etmesi zorunludur.
 
Bu fıkra kapsamında zeytin sahasının taşınmasına ilişkin tüm masraflardan ve zeytin sahasının taşınmasından kaynaklanan tüm taleplerden madencilik faaliyeti yürütmesi yönünde lehine karar verilen kişi sorumludur. Bu fıkra kapsamında zeytin sahasının taşınmasına ilişkin usul ve esaslar Tarım ve Orman Bakanlığı'nın uygun görüşü alınarak Bakanlıkça, zeytin bahçesi tesis edilmesine ilişkin usul ve esaslar Tarım ve Orman Bakanlığı'nca belirlenir."
 
İKİZKÖY ÇEVRE KOMİTESİNDEN TEPKİ
 
780 dönümlük ormanlık alanın kömüre feda edilmemesi için 7 aydır mücadele eden KARDOK’un başkanı ve İkizköy Çevre Komitesi Sözcüsü Nejla Işık, “Burası bizim akciğerimiz, bizim temiz havamız. Burada sularımız, kuyularımız var. Burada keçilerimizi, koyunlarımızı, hayvanlarımızı otlatıyoruz. Burada zeytinlerimiz var. Zeytin şifadır, Kömür öldürür, zeytin yaşatır," diyerek şunları söyledi: “780 dönümlük Akbelen Ormanı’nın içinde 150 dönümlük zeytinlik araziler var. Bu alanda 35 bin zeytin ağacı bulunuyor. Bu yasa tamamen LİMAK ve İÇTAŞ’a özel, Akbelen Ormanı davasında bilirkişi heyetini etkilemek için çıkarıldı. Buna asla izin vermeyeceğiz. Zeytinlerimizden, Akbelen Ormanı ve İkizköy’ün topraklarından asla vazgeçmeyeceğiz.”
 
İkizköylüler’in Avukatı Arif Ali Cangı ise “Zeytincilikle ilgili olarak Maden Kanunu uygulama yönetmeliğinde bir değişiklik yapıldı,” diyerek şunları dile getirdi: “Bu yönetmelik maddesi zeytinlik alanları madenciliğe açıyor. Bu tümüyle Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılanması Kanununun 20. maddesine aykırıdır. Zeytin ve zeytinyağı en önemli gıda maddemizdir. Yönetmeliğe eklenen bu madde, Türkiye zeytinciliğinin idam fermanıdır. Bunun yanı sıra iklim krizi ve bu krizin yol açtığı gıda krizinin yoğunlaşmasına ve insanlarımızın aç kalmasına neden olacaktır. Ülkemiz ve Toplumsal açıdan önemli olan bu besin kaynağı zeytinliklerimizin zarar görmemesi için yönetmeliğe eklenen 4. fıkranın iptali için vakit geçirmeden dava açacağız.”