KANAYAN YARA FİLİSTİN

GÜLDEN SÖKELİOĞLU 11/12/2017 - 08:04:11

Bugünkü İsraillilerin (Yahudilerin) ataları ve Sami kavimlerinden biri olan İbraniler; Mezopotamya( Dicle ve Fırat ırmakları arasındaki toprakların tarihteki adı) ve Suriye arasında, çobanlıkla geçinen, ilkel bir topluluk idi.
 
Daha sonra, Filistin'e gelerek,Filistin'in yerli halkı, Sami ırkından olan ve daha yüksek bir medeniyete sahip Kenaniler ile savaştılar.
 
İsrailoğulları; Hz. Yakup'un oğlu Hz. Yusuf zamanında Mısır'a göç ettiler.Mısır'da 200 yıl kadar kalan İbranileri, Firavun 2. Ramses döneminde,Hz. Musa Filistin'e getirmiştir.
 
İbraniler; Filistin topraklarına hakim olmak için, buraya adını veren Filistinlilerle yüzlerce yıl savaştılar.Dağınık halde yaşayan İbranileri birleştiren, ilk İbrani krallığını kuran Samuel olmuştur.(MÖ.1075) Samuel'den sonra oğlu Saul( MÖ. 1045-1029), daha sonra damadı Hz.Davut( MÖ.1029-974) kral oldu ve Kudüs şehrini kurarak başkent yaptı.
 
55 yıl hüküm süren Hz. Davut'tan sonra yerine geçen oğlu Hz. Süleyman(MÖ.974-936) devrinde İbrani Krallığı en parlak halini yaşadı. 
 
Hz. Süleyman'dan sonra, İbrani Krallığı ikiye ayrıldı:
 Kuzeyde- merkezi Samaria olan, İsrail Devleti,
Güneyde- merkezi Kudüs olan, Yahuda( Yuda) Devleti.
 
 Mezopotamya Medeniyetlerinden Asurlular,İsrail Devleti'ne son verdi. Babilliler( Mezopotamya Med.), MÖ. 587yılında, Yahuda Devleti'ne son verdiler ve Yahudileri Filistin'den çıkararak Babil 'e sürdüler.
 
Pers(İran) Kralı Kirus, Babil Devleti'ne son verince Yahudilerin Filistin'e dönmelerine izin verdi.Yahudiler; Daha sonra Pers, Makedonya( Büyük İskender, Selevkiler) ve
 Romalıların(MÖ.64) hakimiyetinde yaşadılar.Sık sık ayaklandıkları için Romalılar zamanında sürüldüler.
 
Filistin ve Kudüs Hz. Ömer zamanında(637) İslam hakimiyetine girdi.Daha sonra; Emevilerin, Abbasilerin,Selçukluların, Haçlıların, Mısır'da kurulan Tolunoğulları ve  Ihşıdilerin, Eyyübilerin ,Moğolların, Memlüklerin, 1516 yılında, Yavuz Sultan Selim'den  itibaren Osmanlıların hakimiyetinde yaşadılar.400 yıl Osmanlı hakimiyetinde kalan Filistin toprakları İngilizlerin kışkırtması sonunda( Filistin, Yemen, Hicaz, Irak cephelerinde) Arapların Osmanlıları arkadan vurmasıyla 9 Aralık 1917'de İngiliz hakimiyetine girdi.Filistin ve Kudüs'ü Araplar ve İngilizlere karşı savunan M.Kemal Paşa,diğer,komutanlar ve Türk askerleri yokluklar ve ihanete karşı savaşı kaybettiler...Binlerce Türk askeri bu cephelerde telef oldu..İngilizlerin desteğiyle, dünyanın her yerinden toplanan Yahudiler, 1948 yılında, İsrail Devleti'ni kurdular.Kudüs, hem Filistinlilerin hem de Yahudilerin ortak şehri konumundaydı.  
 
Osmanlı'dan ayrılışının 100. yılında, Filistin toprakları yine işgal altında.Bu sefer, emperyalist ABD' nin Başkanı Trump, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olduğunu ilan edince, binlerce yıl önce olduğu gibi,Filistin toprakları ve  Kudüs, İsrail tarafından   işgale uğradı.Bu karar, bu toprakların gerçek sahibi olan Filistinlilere karşı yapılan zulümdür.Bu topraklarda yaşanan acılardan, dökülen kanlardan, dinamitin fitilini ateşleyen emperyalist devletler:ABD ve İsrail sorumludur.
 
2. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanya'sında zulume, soykırıma uğrayan Yahudiler,ne yazık ki, Filistinlilere de aynı acıyı yaşatmaktadırlar.
 
Ekonomik yönden güçlü oldukları halde, bütün dünya devletlerinin zenginliklerine sahip olmak isteyen ABD'nin, İsrail'in ve diğer sömürgeci devletlerin acımasızca saldırıları sonunda kanlı savaşlar nedeniyle  milyonlarca insanın ölümüne sebep oldular...  Sınırlar ve haritalar sürekli değiştiriliyor.
 
Sömürgeci ülkeler ve aç gözlü liderleri yüzünden mazlum milletler hep acı çekmekte...Şimdi aynı kanlı senaryo, Filistin'de sergilenmek isteniyor.
 
Kudüs ve Filistin; ilk tek tanrılı din olan Musevilik(Yahudilik) dininin ortaya çıktığı yer...Aynı zamanda, Hristiyanlık dininin peygamberi Hz. İsa'nın doğduğu ve çarmıha gerildiği topraklar..
 
Hz. Ömer'den itibaren Müslümanlar açısından kutsal topraklar...Üç din açısından kutsal olan Kudüs şehrine barış ve huzurun gelmesi için, herkesin Filistin halkına sahip çıkması 
 
ve bilhassa, İslam ülkelerinin Sömürgeci devletlere karşı birleşmesi gerekiyor,
Akıl ve bilimden uzak yönetilen, sürekli birbiriyle savaş halinde olan İslam ülkelerinin de Filistin ve Kudüs işgaline karşı birleşmesinin hayal mi, gerçek mi olacağını zaman gösterecek.