Güle Güle Kaymakam Bey

Nevzat Çağlar Tüfekçi 06/12/2016 - 09:52:38

Bundan 3 sene önce Rize Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Zümrüt Rize Gazetesinin sahibi Faik Bakoğlu aradı ve “sizin oraya Kaymakam olarak iyi birisi geliyor” dedi. Sözünü ettiği kişi, Rize vali yardımcılığı görevinde bulunan Fuat Gürel’di… Kendisi Milas’a gelmeden önce; övgüsü ve hakkındaki olumlu düşünceler gelmişti! Kaymakam Bey, Rize’den sonra, Manisa- Ahmetli’ye gitmiş, oradan da Milas’a(Ağustos 2013) geliyordu…

İlçe halkının, Oda ve STK’larının yeni gelen Mülki yöneticiden beklentileri vardır… İlçenin ekonomik ve kültürel potansiyelleri doğrultusunda, Kaymakamlığın kurumsal önderliğinin hayata geçirilmesi ve ilçe için atılım(lar)da bulunulmasıdır; bu! Kaymakamlık ve yerel yönetim ile Odaların elele vermesiyle; ilçede güzel şeylerin yapılacağı düşüncesi öne çıkar, kent ve ilçe sakinlerinin kafasında… Mülki yönetimin “kurumsal önderliği”nin; yerel ölçekte, önemi çok büyüktür…

Bir mülki yönetici, geldiği yerin potansiyellerini değerlendirir önce ve sonra, orada ne/nelerin yapılması gerektiğine karar verir… Kendisiyle yaptığım röportajda, böyle diyordu Kaymakam Bey. Orada, bazı şeyleri yapmak için istekli ve öneri geliştiren yerel yönetim, Odalar ve kanaat önderleri varsa; o zaman bu işbirliği olanakları daha güçlü hale geliyor ve o şeylerin yapılması, başarı kazanması da o oranda kolaylaşıyor!..

Kaymakam Bey, Milas’ta göreve başladığında, onun önüne ilk olarak ,“Zeytin Hasat Şenliği”nin yapılması öneri ve düşüncesi konuldu. Çünkü Milas için, memecik zeytini ve yağı, çok önemli bir potansiyel ve geçim kaynağıydı ama sektörde hak ettiği yerde değildi. Bu konuyla ilgili toplantılar yapılıyor ama bir türlü sonuç alınamıyordu. Memecik zeytininden elde edilen zeytinyağı, polifenol yönünden çok zengindi, ilaç gibi bir yağdı. Bir de Milas zeytinyağının geçmişten gelen kötü bir imajı vardı; rafinerilik ve dökme olarak nitelendiriliyordu, yemeklik yağ olarak kabul edilmiyordu. Ali Osman Menteşe gibi aydın zeytin üreticileri, belli ölçülerde bu imajı yıktı ama bu uğurda alınacak çok yol, tanıtıma ve markalaşmaya ihtiyaç vardı. Kaymakam Fuat Gürel’in öncülüğünde düzenlenen 3 şenlik ile Milas zeytin ve zeytinyağının iyi imajının yaratılması konusunda epey mesafe alındığını düşünenlerdenim.

Bu şenliklerle; Milaslı üreticiler açısından kaliteli zeytinyağı üretmenin önemi ve markalaşmanın ne kadar gerekli olduğu düşüncesi, herkesin zihnine yerleşti. Basın da, bu şenliklere büyük ilgi gösterdi. Milas’ın ve memecik zeytinyağımızın tanınmasında etkili oldu.

Her mülki yönetici, görev yaptığı kısa süre içinde iz bırakan çalışmalar yapabilmeli… Çalışmalarıyla, Milas’ta olumlu işler yapan Kaymakamlar olmuştur. Örneğin Hayati Soylu, Süt Birliğini kurdu; Osman Badraslı, öğrenci yurdu inşa ettirdi; Hulusi Doğan, Çomakdağ yöresinde kültür turizmini geliştirdi; M. Bahattin Atçı, hükümet binasını genişletti… Benim hatırlayabildiklerim bunlar… Zeytin hasat şenlikleri de, Milas’ın ekonomik yaşamının gelişmesi için önemli bir etkinlikti… Bunu da Kaymakam Fuat Gürel sağladı. Ayrıca “Gökçeler İncirliin” mağarasının turizme kazandırılması için önemli çalışmalar yaptı!

Kaymakam Bey’in Ankara-Etimesgut’a (Kasım 2016) tayini çıktı. Keşke 5-6 yıl burada olabilseydi… O, hizmet çıtasını yükseltti ve Kaymakamlık-Belediye-Odalar-Halk elele verirse çok güzel şeylerin yapılabileciğinin güzel ve somut örneklerini ortaya koydu…

Kaymakam Bey, sizi unutmayacağız hiç! Hizmetlerinizle, hep hatırlanacaksınız! Gittiğiniz yerlerde de, güzel işlere imza atacağınıza inanıyorum…

Güle güle Kaymakam Bey...