Dünya Ekonomik Forumu’na göre 2023'ün En Büyük Küresel Riskleri

Erhan Ayaz 02/02/2023 - 08:17:27

Küresel krizleri dünya çapında ekonomik, sosyal veya politik sorunların neden olduğu sonuçlar olarak tanımlayabilmek mümkün. Bu tür krizler de ülkeler arasındaki sosyal, ticaret ve finansal bağlantılar nedeniyle bütün dünyayı etkiliyorlar. Son yıllarda, özellikle 2008 finans krizi ve 2020 Covid-19 salgını küresel kriz risklerinin ne kadar yaygın ve önemli olduğunu göstermiştir. Aslında artık sonuç odaklı bir süreci bulmak adına küresel krizlere karşı hazırlıklı olmalı ve önlem almalıyız. Önlemler arasında, güvenlik, ekonomik ve finansal istikrarı sağlamak için makroekonomik politikalar uygulamak, finansal sistemin sağlamlığını koruyan düzenlemeler yapmak ve küresel ölçekte çalışan kuruluşlarla işbirliği yapmak gibi yollar bulunmaktadır. Ancak günümüzde krizlerin çeşitliliği her geçen gün artmaktadır.
 
Dünya genelinde karşı karşıya kaldığımız risklerin profili sürekli olarak değişmektedir. Geçen yılki Ukrayna işgali gibi olaylar sistemi derinden etkileyebilir ve insanlık için en büyük risklerin ne olduğu konusunda algıları radikal bir şekilde değiştirebilir. Dünya Ekonomik Forumu tarafından yıllık olarak yayınlanan Küresel Riskler Raporu'nun günümüz risk bulgularını özetler. Bu rapor, uzmanlar ve karar vericiler tarafından belirlenen dünya çapındaki en acil küresel riskler hakkında genel bir bakış sunar. Bu riskler beş genel kategoride gruplandırılmıştır: 
 
1-Ekonomik, 
2-Çevresel, 
3-Jeopolitik, 
4-Toplumsal 
5-Teknolojik.
 
Dünya Ekonomik Forumu 2023 Risk Raporu’na göre benim görece önem verdiğim riskler: 
1-Terörist saldırılar.
2-Toplumsal salgınlar.
3-Kritik bilgi altyapısının çöküşü.
4-Yaşam maliyetlerinin yükselişi.
5-İklim krizi. 
6-Toplumsak kutuplaşma. 
7-Çevre kirliliği
8-Gıda krizi
9-Enerji krizi
10-İnsan kaynakları krizi
11-Ülkelerarası gerilim ve çatışma
12-Siber saldırılar. 
Konu çok detaylı ve sağlam bir düşünce sistemini oluşturmak yeni olmazsa olmazımız. Bu nedenle küresel tartışmaları en yereldeki yöneticilerimizden en üst karar alıcılarımıza kadar herkes dikkatle takip etmelidir. Umarım faydası olmuştur.