CUMHURİYETİMİZİN İÇİNE HUKUK VE DEMOKRASİ DOLDURALIM

Hüseyin Anıl 31/10/2023 - 08:08:21

CUMHURİYETİMİZİN İÇİNE HUKUK VE DEMOKRASİ DOLDURALIM
(İyi yaptıklarımızı ezberledik, şimdi iyi yapamadıklarımızı sayalım)
 
Cumhuriyetimizin 100. yılı hepimize kutlu olsun. Atatürk'ün kurduğu bu Cumhuriyet, 100 yılda, Anayasasına laik, sosyal bir hukuk devleti olma özelliğini yazdırmayı başardı.
 
Hepimize kutlu olsun.
 
Kurucumuz Atatürk diyor ki; "Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltip, geliştirecek sizlersiniz". Peki Ata'nın bu sözünden ne çıkaralım?
 
CUMHURİYETİMİZİ 100. YILINDA NASIL GELİŞTİRİP, YÜKSELTECEĞİZ?
 
Geçtiğimiz yüz yılda, mutlu edemediklerimizi, Cumhuriyetin eşit yurttaşlık haklarından yararlandıramadıklarımızı, kimlik ve inanç özgürlüklerini yaşatamadıklarımızın tümünü bulalım, ayrım yapmadan onları da mutlu edelim. 
 
Kendilerini hem kimlikleri ve hem inançlarıyla bu devletin içinde yeterince bulamayanları, yeni bir Anayasa yaparak, onları da bu devletin içine alalım. 
 
KİM BU MUTSUZLAR?
 
Başta Kürtler ve Aleviler, sonra tüm emekçiler, ezilenler ve yoksullar.
 
Bu kesimler, yüz yıllık Cumhuriyetten haklarını alamayanlardır.
 
a - Kimliği, dili ve kültürü yok sayılanlardır.
 
b - Sünnilik dışında, inançları yok sayılanlardır.
 
c - Emeğin ve emekçinin, proleter-yoksulların vahşi kapitalizm karşısında, örgütsüz, sahipsiz ve en altta bırakılmasıdır. 
 
d - Tarihsel miras, çevre ve ekolojinin, işbirlikçi komprador burjuvazinin kucağına ve insafına bırakılmasıdır. 
 
e - Hukukun ve insan haklarının egemen kılınamamasıdır.
 
f - Medyanın özgür olmamasıdır.
 
PEKİ NE YAPMALI?
 
100. yılın kutladığımız Cumhuriyette, sistemi ve yurttaşlarımızı barış içinde birarada tutabilmenin yolu, keyfi KHK'larla değil, "güvenlikçi" politikalara, sıkıyönetim benzeri olağandışı yasa ve yönetimlere yaslanmakla değil, çok daha özgürlükçü, herkesi içine alan, daha demokratik bir Türkiye Cumhuriyetine ulaşmaktır.
 
ATATÜRK'ÜN ÖĞÜDÜNE UYARAK
 
Kısaca özetlersem, Cumhuriyetimizin ikinci yüz yılındaki görevimiz, bu cumhuriyeti bu haliyle daha fazla ileri götüremeyeceğimizi görüp, Atatürk'ün de dediği gibi, "geliştirip-yükseltmek" yenilemek ve ülkemizin ve çağın ihtiyaç, gereklilik ve koşullarına göre yeniden düzenlemektir.
Cumhuriyet yüz yıllık mutsuzlarını, mutlu edemedikçe, asla mutlu olamayacaktır nokta...
 
SEKSEN ÜÇ MİLYONUN MUTLULUĞU İÇİN...
Cumhuriyetimizin 100. yılında, boş hamasete kulaklarınızı tıkayın, yaptıklarımızı ve başardıklarımızı yeterli bulamayız, bulmamalıyız.
Biz tam tersini yapalım, egemen burjuvazinin bize konuşturmak istenmediği, bayrak zincirleriyle oyalayıp, avuttuğu yollara itibar etmeden,  yukarıdaki yalın gerçeklere odaklanalım. 
Barışa ve ikinci yüz yılımızın mutluluğuna ancak böyle ulaşabiliriz.
Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun, kurucumuza saygılarımla.