1 MAYISLAR VE İŞ KAZALARI!

Nevzat Çağlar Tüfekçi 01/05/2017 - 15:24:13

“1 Mayıs”, tüm dünyada işçilerin, birlik-dayanışma ve mücadelesini simgeleyen günün adı olup işçi sınıfının hak ve çıkarlarını kazanma mücadelesinin içerisinde doğmuş, işçi sınıfı mücadelesinin simgesi haline gelmiştir. Her yıl 1 Mayıslarda dünyanın çeşitli yerlerinde işçiler; din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin düzenledikleri etkinliklerle, “1 Mayıs’ı kutlamakta, güncel taleplerini, insanca çalışma ve yaşama koşullarını dile getirmektedirler.

1 Mayıs, işçi sınıfının 8 saatlik iş günü için verdiği mücadelenin bir ifadesi olarak, bayram sevinciyle kutlanıyor. İşçiler, insani yaşam ve çalışma koşullarına, demokratik hak ve özgürlüklere sahip olabilmek için uğrunda ağır bedeller ödediği bir sınıf mücadelesi içinde oldu hep. Bugün 1 Mayıs’ı kutlarken, işçilerimizin içinde bulunduğu çalışma ve yaşam koşullarına da bir bakmak gerekiyor. 

Türkiye, ölümlü kazalarında Dünyada üçüncü ve Avrupa’da birincidir. Ülkemizde, gün geçmesin ki ölümlü iş kazası olmasın. Soma ve Ermenek maden ocaklarındaki toplu ölümlü iş kazaları ile rezidanslarda asansör düşmesi sonucu meydana gelen kazalar henüz hafızalarımızdan silinmedi…

Dünya'da her yıl işle ilgili kaza ve hastalıklar sonucunda 3,2 milyondan fazla kişi hayatını kaybetmektedir. Ülkemizdeki durum ne?

2002 yılının son iki ayında en az 146 işçi, 2003 yılında en az 811 işçi, 2004 yılında en az 843 işçi, 2005 yılında en az 1096 işçi, 2006 yılında 1601 işçi, 2007 yılında en az 1044 işçi, 2008 yılında en az 866 işçi, 2009 yılında en az 1171 işçi, 2010 yılında en az 1454 işçi, 2011 yılında en az 1710 işçi, 2012 yılında en az 878 işçi, 2013 yılında en az 1235 işçi, 2014 yılında en az 1886 işçi, 2015 yılında en az 1730 işçi, 2016 yılında 1970 işçi, 2017’nin ilk 4 ayında 441 işçi iş kazalarında yaşamını yitirdi. 2000’den bu yana ölen işçi sayısı 20 bine yakın. Milyonlarca işçi sakat ve iş göremez hale geldi. Meslek hastalıklarının ise düzenli bir kaydı ve yansıması yok.(Kaynak: İSİG-İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi)

MİLLİ MESELEMİZ

Ülkemizde iş güvenliği, milli mesele boyutunda… Ülkemiz bir iç savaş durumundan çok kayıp veriyor, bir de iş kazalarından…

İş kazalarının önlenilmesi için devlet tarafından 2012 yılında 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği yasası çıkarıldı. Fakat toplumda henüz iş güvenliği kültürü oluşmadığı için, bu yasanın da tam olarak uygulandığı söylenemez. Yasaya rağmen, iş kazaları olmaya devam ediyor; acı ve gözyaşı dinmiyor hiç… 

Her şeyden önce işverenler bu yasaya uymak ve gereklerini yerine getirmek zorundalar. İşveren, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almak için hiçbir maddi fedakârlıktan kaçınmamalı, devlet de bu konuda zorlayıcı ve denetleyici olmalıdır. Devletin denetim görevi olmazsa; bu sistemin yerine oturması mümkün değil. 

Toplumda iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yerleşmesi ve yaygınlaşması için kamuoyu oluşturulması gerekmektedir. Bu konuda basına ve Sivil Toplum kuruluşlarına da önemli görevler düşmektedir. Türkiye’deki işyeri sayısı 1.611.292 olup çalışan sayısı 27 milyondur. Toplamda çalışan sayısının 10 milyon’u ise kayıt dışıdır. 

Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği, ciddi bir sorundur. İş güvenliğinin sağlanması konusunda devlet, yasaların uygulanması ve denetim mekanizmalarının işletilmesinde titiz davranmalıdır… 

Çalışanlar için işçi sağlığı ve iş güvenliği ile geçim koşulları, uluslararası standartlara uygun hale getirildiğinde; “1 Mayıslar” daha anlamlı kutlanacaktır!..