Yatağan Belediyesi 1 adet arsa ve 1 adet konut satıyor, 1 adet çay ocağı da kiraya veriyor

Yarımada Gazetesi 14/09/2021 - 09:58:36 Bu haber 121 kere okundu
Yatağan Belediyesi 1 adet arsa ve 1 adet konut satıyor,  1 adet çay ocağı da kiraya veriyor

Mülkiyeti Yatağan Belediyesi'ne ait olan,  Atatürk Mahallesi (Tapulama Yeni), 414 ada 2 parsel numaralı  410,53 m2  yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmaz,  KDV Hariç 503.000,00 TL muhammen bedelle, 2886 sayılı D.İ.K.’nun 45. maddesi  gereği, satılmak üzere  27.09.2021  Pazartesi günü saat 14.00 de ;Açık Teklif Usulü (Açık Arttırma) ile,

Yine Mülkiyeti Belediyemize ait Cumhuriyet Mahallesi 165 Sokak Numara:3/P adresinde,208 ada 1 parselde kayıtlı bulunan iş yeri vasıflı taşınmazın çay ocağı olarak,  işyeri tesliminden itibaren 5 yıl (60 ay) süreyle aylık KDV Hariç 620,00 TL muhammen bedelle, 27.09.2021 Pazartesi günü saat 14.10 da, 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 45. maddesi gereği kiraya verilmek üzere, Açık Teklif Usulü (Açık Arttırma) ile;
Yine Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu kaydı, niteliği ve diğer özellikleri ile muhammen (KDV Hariç) satış bedeli, geçici teminat miktarı yazılı bulunan daire (konut) vasıflı taşınmaz, 2886 sayılı D.İ.K.’nun  45.  maddesine göre  satışı, Açık Teklif Usulü (Açık Arttırma) ile ihale edilerek 27.09.2021  Pazartesi günü saat 14.20 de Belediyemiz Toplantı Salonunda ihaleleri yapılacak.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilana göre;  İhalelere Katılabilmek İçin İstenen Belgeler: %3 Geçici Teminatı içeren belge, Nüfus Cüzdanı Sureti, İkametgâh Belgesi, tebligat adresi, vekâleten iştiraklerde isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve imza örneği, Tüzel kişi olması halinde, Ticaret ve/veya Sanayii veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge Vergi Numarası, İsteklinin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,  imza beyannamesi, İhale yerli isteklilere (T.C. Vatandaşı) açık olacak.. Borcu yoktur belgesi (Belediyeden Alınacak)

Detaylı bilgi için; https://www.ilan.gov.tr/ilan/846938/emlak/arsa/mulkiyeti-belediyeye-ait-olan-1-adet-arsa-ve-1-adet-konut-satilacak-1-adet-cay-ocagida-kiraya-verilecektir tıklayınız....l

 

Yorum