MUÇEP Bodrum: Çevre Hizmetleri Kamusal Hizmet Olarak Düzenlenmeli

Yarımada Gazetesi 11/12/2019 - 07:27:28 Bu haber 3143 kere okundu
MUÇEP Bodrum: Çevre Hizmetleri  Kamusal Hizmet Olarak Düzenlenmeli

Muğla Çevre Platformu Bodrum Meclisi;  evsel katı atık tarife ücretleri ile ilgili, Bodrum Belediyesi Meclisi’nin aldığı karara ve  12 Aralık Perşembe Günü Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi’nde görüşülecek olan bu maddeye dikkat çeken bir duyuruyu basınla paylaştı.
 
Değerli Bodrum Halkı ve Bodrum Belediye Meclisi’ne,
 
Bodrum Belediyesi Aralık ayı olağan Meclis toplantısında, evsel katı atık tarife ücretleri ile ilgili karar, su faturalarına ek bir bedel eklenmesi yönünde oy çokluğu ile alınmıştır. Bu konu, 27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Atık Su Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” gereğince gündemimizde olmakla beraber, alınan karar, anayasal haklar, ekolojik yaşamın korunması ve hepimizin içinde olduğu ekonomik kriz açılarından pek çok çelişki barındırmaktadır.
 
Anayasamızın 56. Maddesi, “Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.” der. Hepimizin eşit olarak bu hakka ulaşabilmesi için “çevre hizmetlerinin” kamusal hizmet olarak düzenlenmesi ve sunulması sosyal belediyeciliğin gereklerinden biridir. Belediyemizin de bu anlayışı benimsediğini düşünüyoruz.
 
Tarife yönetmeliğinin geçici 1. maddesinde, henüz yönetmeliğe uyum sağlayamamış olan idarelere 31.12.2020’ye kadar süre tanınmıştır. O halde, önümüzde bir yılımız varken, faturalara hemen ek bedel getirmek gibi esas soruna çözüm üretmeyen bir karar yerine, kentimizin ve doğasının iyiliği adına doğru bir planlama yapmak için zamanımız vardır.
 
Çevre kanununun ve yönetmeliğin esas aldığı  “kirleten öder” anlayışı sorunludur. Aslolan kirletmemektir, atığı azaltmaktır, dönüştürmektir. “İklim İçin Kentler Deklarasyonunu” imzalayarak örnek olmuş belediyemize ve bizlere yakışan, atığımızı azaltmak için yol haritamızı belirlemektir. Bu yönde, bugüne kadar ortaya konmuş doğru adımların devamını getirecek politikalar ve eylemler üreterek, uzun vadeli, kalıcı, doğaya ve halkına dost çözümler üretilebilir.
 
Hepimizin içinde olduğu ekonomik kriz, güçleşen yaşam şartları da göz önüne alınarak faturalarımıza gelecek yeni bir bedel, miktarı önemli olmaksızın, belimizi bükecektir.
 
Biz MUÇEP olarak, atıkların yerinde ayrıştırılmasını, ilgili altyapı çalışmalarına kaynak aktarılmasını ve/veya yaratılmasını, bilimsel yaklaşımı, halktan ve doğadan yana olan çözümleri destekliyoruz. Bu bağlamda belediyemiz ile çalışmaya, üzerimize düşen işleri yapmaya varız ve buna talibiz.
 
Değerli Bodrum Belediye Meclis üyelerine çağrımızdır. Gelin bu kararı bir an önce geri çekin, sosyal belediyecilik ilkeleri ve ekoloji dostu bir yaklaşımla yeniden biçimlendirin.
 
Aynı şekilde Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi’nin değerli üyelerini de, ilçelerin aldığı bu kararı, yukarıda saydığımız gerekçelerle reddetmeye çağırıyoruz.
 
Saygılarımızla,
 
Eş Sözcüler Umay Karabaş/Güney Şirin
 
MUÇEP BODRUM MECLİSİ

Yorum