KİSSEBÜKÜ ADALIYALI’DA DOĞA VE GELECEK KAZANDI

Yarımada Gazetesi 16/11/2019 - 07:40:42 Bu haber 2869 kere okundu
KİSSEBÜKÜ ADALIYALI’DA  DOĞA VE GELECEK KAZANDI

Bodrum Denizciler Derneği tarafından yapılan basın açıklamasında;  “Bodrum’da Mavi Yolculuğun en önemli uğrak noktalarından bir olan Kissebükü –Adalıyalı’da yapılmak istenen turistik tesise karşı 14 yıl önce başlatılan hukuki ve toplumsal mücadele bugün meyvalarını vermiştir.
 
 Kissebükü - Adalıyalı’da uygulanmaya çalışılan imar planlarına ilişkin açılan davalardan biri sonuçlanmıştır.
 
18.112018 tarihinde askıya çıkarılan 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı değişikliğinin iptaline karar verilmiştir.
 
İptal gerekçesi kısaca :
 
“Plan kararlarının bölge bütünlüğünün mevcut doğal ve kültürel yapısını bozacak nitelikte olduğu, koruma amaçlı planlama yaklaşımı amaç ve hedefleri ile planlama esasları, plan tekniği, imar ve koruma mevzuatı ve kamu yararına uygun olmadığı sonucuna varıldığından, söz konusu plan değişikliğinde hukuka uygunluk  görülmemiştir”.
 
Alınan bu kararla Mavi Yolculuk için yaşamsal öneme sahip koyların korunması, doğa ve çevre tahribatının önlenmesi, ekolojik dengenin sürdürülmesi açısından önemli bir gelişme kaydedilmiştir. Benzer özellikleri taşıyan farklı coğrafyalarda da uygulanmak istenen tahribatların önlenmesine örnek teşkil edecek bir karar oluşmuştur.
 
İnancımız şudur ki, haklı ve uzun soluklu bir mücadelenin sonucunda Kissebükü - Adalıyalı gelecek kuşakları da misafir edecek, doğallığı ve ekolojik zenginliği ile Mavi Yolculuğun vazgeçilmez uğrak alanı olmaya devam edecektir.
 
Bu sürecin sonunda  Kissebükü – Adalıyalı’da doğa ve gelecek kazanmıştır.
 
Halikarnas Balıkçısı’nın eşsiz armağanı “Mavi Yolculuk” pruvan neta olsun.”
 

Yorum