“BOTOKS, KRONİK MİGREN TEDAVİSİNDE ÇOK ETKİLİ”

Yarımada Gazetesi 14/03/2017 - 11:01:49 Bu haber 3004 kere okundu
“BOTOKS, KRONİK MİGREN TEDAVİSİNDE ÇOK ETKİLİ”

 

Nöroloji uzmanları Doç. Dr. Elif Ilgaz Aydınlar, Doç. Dr. Pınar Yalınay Dikmen ve Prof. Dr. Ayşe Sağduyu Kocaman’ın Acıbadem Maslak Hastanesi Migren Tedavi Merkezi ‘nde, kronik migren tedavisinde botoks enjeksiyonunun etkilerini yansıtan araştırmaları, “baş ağrısı” konusunda dünyanın en prestijli dergilerinden biri olan The Journal of Headache and Pain Dergisi’nde Şubat ayında yayınlandı. Araştırmaya göre botoks enjeksiyonu, güncel tedavilerden sonuç alınamayan kronik migrenli hastalarda çok etkili bir tedavi yöntemi.

 

Kronik migren, uzun süreli ve şiddetli baş ağrısına yol açması nedeniyle hastaların hayatını adeta kabusa çeviren bir hastalık. Günümüzde uygulanan tedaviler ve yaşam alışkanlıklarında alınan önlemler migren ataklarını önlemede ve baş ağrısı ataklarını azaltmada yardımcı oluyor. Ancak tedavi sayesinde migren atakları kontrol altına alınabilse de, bazı hastalarda sonuç alınamıyor. Bundan birkaç yıl öncesine dek tedaviden fayda görmeyen kronik migren hastaları da sürekli ve aşırı miktarda ağrı kesici kullanmanın riskleri ile şiddetli ağrıyla yaşamanın yarattığı olumsuz psikolojik durumla baş etmek zorunda kalıyorlardı. Bu sorunla hayatına devam etmek zorunda olan hastalar için artık başka bir tedavi seçeneği var. Yapılan araştırmalar sonucunda Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’de 2010 yılında, Türkiye’de de 2011 yılında onaylanan etkili bir tedavi yöntemi: botoks.

 

Araştırma dünyaca ünlü bilimsel dergide yayınlandı

Estetik alanında sık kullanılması nedeniyle toplumda yaygın olarak bilinen botoks, günümüzde ilaç tedavisi ve yaşam alışkanlıkları düzenlenmesinden oluşan tedaviden fayda göremeyen kronik migren hastaları için adeta ‘kabusu rüyaya dönüştüren’ bir tedavi yöntemi. İşte bu yöntemin etkinliğine dair önemli bir araştırma da Türk nöroloji uzmanlarının çalışmalarıyla tekrar bilim dünyasının gündemine girdi.

Acıbadem Maslak Hastanesi Migren Tedavi Merkezi’nde görevli ve aynı zamanda Acıbadem Üniversitesi Nöroloji Ana Bilim Dalı’nda öğretim üyesi olan nöroloji uzmanları Doç.  Dr. Elif Ilgaz Aydınlar, Doç. Dr. Pınar Yalınay Dikmen ve Prof. Dr. Ayşe Sağduyu Kocaman’ın kronik migren hastalarında botoks tedavisinin sonuçlarıyla ilgili hazırlamış oldukları bilimsel yayın, yayın kurulu tarafından kabul görerek dünyanın “baş ağrısı” konusundaki en prestijli dergilerinden biri olan The Journal of Headache and Pain Dergisi’nde Şubat ayında yayınlandı. "Onabotulinumtoxin A effectiveness on chronic migraine, negative emotional states and sleep quality: a single-center prospective cohort study" isimli makalede, kronik migrende botoks tedavisinin ağrının şiddetini ve sıklığını belirgin düzeyde azalttığı, hastaların migren atakları nedeniyle bozulmuş olan yaşam kalitelerinde ve uyku düzensizliklerinde belirgin iyileşme sağladığı gösterildi.

 

Kronik migren tedavisinde oldukça etkili

Araştırmayı yürüten nöroloji hekimlerinden Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Ayşe Sağduyu Kocaman bugüne kadar çok sayıda kronik migrenli hastalara botoks enjeksiyonu uygulaması yaptıklarını söyleyerek, ”Bu hastaların baş ağrısıyla ilgili deneyimlerini her enjeksiyon uygulamasında kayıt ettik ve elde ettiğimiz bilgelerden gördük ki kronik migrende botoks yöntemi oldukça etkili. “ dedi.

Nöroloji Uzmanı  Doç. Dr. Elif Ilgaz Aydınlar da migren tedavisi üzerinde tecrübelerinin yurt dışındaki meslektaşlarının deneyimleriyle benzer olduğunu belirterek, “Ekip olarak uzun yıllardır edindiğimiz tecrübeler ışığında hastalar üzerinde yaptığımız çalışmanınyayın kurulu tarafından kabul görüp The Journal of Headache and Pain dergisinde yayınlanması bizim için gurur verici bir durum” dedi.

Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Pınar Yalınay Dikmen de botoks tedavisinin 10 gün içinde etki göstermeye başladığını vurgulayarak botoks tedavisinin etkisinin geçici olması nedeniyle kronik migren tedavisinde enjeksiyonların ilk bir yılda 3 ay aralıklarla yapıldığını, bir yıl sonrasında da enjeksiyon sürelerinin hasta özelinde planlandığını ifade etti.  

 

Etkinliği bilimsel olarak kanıtlandı

Botoks yönteminin kronik migren tedavisindeki etkinliği bilimsel olarak da kanıtlandı. Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan ve PREEMPT (Phase III Research Evaluating Migraine Prophylaxis Therapy –Migren Profilaksi Terapisini Değerlendiren Faz III Araştırma) adı verilen bilimsel çalışmalar dizisi, estetik amaçlarla yaygın olarak kullanılan botoks yönteminin, kronik migrende ağrının sıklığını ve şiddetini azaltmada etkin bir çözüm olduğunu ortaya koydu. Yapılan bilimsel çalışmalar bu uygulamanın kronik migrenli hastaların dörtte üçünde etkili olduğunu gösterdi. Bu bilimsel kanıt üzerine botoks enjeksiyonlarının kronik migren hastalarında tedavi amacıyla kullanımı Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’de 2010 yılında, Türkiye’de de 2011 yılında da onaylandı.

 

Yorum