Yerel Seçimler, Siyaset ve Stratejik İletişimin Önemi 2

Erhan Ayaz 12/03/2019 - 08:07:02

 

Bir önceki yazımda önümüzdeki yerel seçimlerde bölgemizdeki Belediyeleri yönetmek adına aday olan siyasetçilerimizin propaganda aygıtlarının, yöntemlerinin ve stratejilerinin yeterli seviyede olamadığı değerlendirmesinde bulunmuştum. Bu değerlendirmemi de “bazı afiş, görsel çalışmalar, seçilen sloganlar maalesef çok sorunlu durumdalar ve hiçbir şekilde iletişim desteği alınmadan hazırlandıkları çok açık” şeklinde özetlemiştim. Yine aynı yazımda Lefkoşa merkezli stratejik araştırma merkezimizde birçok kamu kurum ve kuruluşlarında üst düzeyde görev yapan bürokrat ya da siyasetçilerin katılımcısı olduğu “Stratejik İletişim”, “Kamu Diplomasisi” ve “Algı Yönetimi” gibi programlarımızdan çok olumlu şekilde istifade edildiğinden bahsetmiştim. Bu programların düşünsel arka planında yer alan ve Türkiye’de yukarıda bahsini ettiğim alanlarda duayen isimlerin başında yer alan Ercan Çitlioğlu Hocamızın “Siyasi Propaganda” ve “Algı Yönetimi” ile ilgili görüşlerini sizlerle paylaşacağım. Umarım yerel seçimler öncesinde adayların propaganda stratejileri ve yöntemlerini değerlendirmeniz açısından faydalı olur.

 • “Propaganda  Hedef Kitlenin duyguları, davranışları, düşünceleri ve eylemlerini  ideolojik, politik ve ticari amaçlarla tek yönlü ve kimi zaman gerçeklere dayalı olmayan iletilerle yönlendirmek için kitle iletişim araçları ve sosyal medyanın yoğun kullanımı ile yürütülür.
 • Bir düşünceyi sürekli tekrarla. Basit, herkes tarafından anlaşılır bir slogana dönüştür. Bu slogan uzun sürelerle tekrarlandığında yanlış bile olsa doğru olarak kabul edilmeye başlanır. Bu yöntem, medyanın denetim altında olduğu yerlerde çok daha çabuk sonuç verir.
 • Hedef Kitleyi “Kaçınılmaz Zafere” İnandır ve İçinde Yer Almaya Özendir
 • Ünlü ve mutlu kişileri kullan.
 • Sokaktaki İnsanın Özümseyebileceği, Anlaşılır, Sade Bir Dil Kullan.
 • Duyguları ve Çıkarlarına Seslen
 • Topluma Ne Yapmaları Gerektiğini Doğrudan Söyle, Seçenekleri Ortadan Kaldır
 • Hedef Toplumda Olumlu Etkiler Uyandıran Sözcükler Kullan Barış, Demokrasi, İnsan Kaynakları, Özgürlük, Gerçek, vb.
 • Politik zekâ, başkalarının zayıflığı, güvensizliği, benzerlik ve farklılıklarının tartılarak bunları kendi kullanım araçlarına dönüştürme yeteneğidir.
 • ÖZELLİKLE KADINLARA, GENÇLERE VE ÇOCUKLARA SESLEN.
 • Davranışlarımızı, düşüncelerimizi, kararlarımızı, eylemlerimizi, benimseme ya da tepkiselliklerimizi, kabul ya da yadsımalarımızı oluşturan ve biçimleyen algılarımızdır.
 • Algı, duyu organlarımızdan beynimize ulaşan verilerin örgütlenmesi, yorumlanması ve anlamlandırılması sürecidir.
 • Algının tepkiye dönüşmesi ancak öğrenilmiş ya da öğretilmiş bilgilerle bir araya getirilmesi sonucu oluşur.
 • Algılama Yönetimi Birey ve hedef toplumların; davranış, düşünce, kabul ve tepkiselliklerinin elde edilmek istenilen sonuca odaklı olarak oluşturulması, biçimlendirilmesi, kalıplanması, bir başka yaklaşımla kendilerine empoze edilen değerleri satın almalarının sağlanmasıdır.”