“STO ve halk Belediye’ye yardımcı olmalı”

Erdil Ünsal 24/07/2019 - 08:37:48

Türkiye'deki birçok tatil beldesinin değişmez yazgısı elektrik,su ve alt yapı kanalizasyon yetersizliğidir. 11 adet belde belediyelerinin apar topar Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlanmış ve belde belediyelerinde çalışan personelin ne olacağı ve belde belediyesine ait taşınmazların ve demirbaşlarının nasıl tasfiye edileceği hususu önceden organize edilemeye vakit bulunamamıştır. Bodrum’u mesken tutmuşların kurduğu STO-Sivil Toplum Örgütlerinin de belediyeye yardımcı olamaması, herşeyi mahalli idareden beklemek yanlış bir yapılaşma doğurmuştur.Kilise ve değirmen onarımı kadar, dünya harikası Sualtı müzesinde bulunan Uluburun batığından çıkan Mısır Prensesi Nefertiti ve 20 bin adet buluntunun propogandası yapılarak tanıtımı bu zamana kadar yapılamamıştır. Derelerin işgalinde turistik otel tsahiplerinin vebali büyüktür. Kıyılarını 'halk plajı’ diye bir bölüm ayırmamaya yanaşmamaları bizi bugünlere getirmiştir. Arıtma, alt yapı oluşumunun yeterli oluşturulmaması zenginlerinin trilyonluk malikanelerini, internet, su ve elektrik voltajı düşük trafolarla başbaşa kalmasına sebep olmuştur. Beyaz eşyaların yanması yaz kış bir sorun olarak karşımızdadır.. Belediye’nin encümen toplantılarına katılarak katkıda bulunmaya yanaşmayan alt yapı sorunu çözümü için bir fon oluşturması beklenirken, bu necip malikane sahiplerinin altyapı bozukluğundan şikayet etmesi, belediyenin içinde bulunduğu duruma yardımcı olmama anlamına gelmiştir.
 
Yüz elli bin kişinin gündelik yaşamı için oluşturulan sistemin yazın -bilhassa bayramlarda- sayısı bir milyonu bulan iç ve dış  turiste yetmesi elbette düşünülemez. Çevre düzenlemesinin sadece “mavi bayrak “ asması ile geçiştirilecek bir hususu olmadığı idrak edilmemiş, koli basilinin önü alınamamıştır. 5000 ünitelik arıtma tesisine onbin ünite dışkı vlanjörle boşaltılmaya kalkılmış kimyasal arıtma olmadan atık su kanalizyasyonlarının sadece denize verilmesi koli basilinin kontrolunu trışkadan kontrol haline sokmuştur. Bir yanda “tüm plajlar halkındır” pankartıyla dolaşanlar. Her iki tarafın kendi kitlesini coşturacak popülist söylemlerin havada kalması düzelmeyen sorunlardan sadece bir kaçı arasındadır. Hanutçuluk-Otellerde HD-Herşey dahil rezervasyona gidilmesi çarşı esnafını atıl bırakmıştır.15 senedir Bodrum’da yaşamaktayım. Turizm İşletmecileri her sene  toplantı yaparlar, karar almada anlaşarak dağılırlar. Türkiye’de mafia babaları, artislerin sevgilileri ile pufuduk yastıklarda güneşlendiği, mülteci botlarının Bodrum açıklarında battığı. Istanbul’dan çok pop müzik sanatçılarının konser verdiği magazin basınına haber olan tek belde tabiatıyla Bodrum olmaktadır. Resmi 150 bin nüfusu olan beldede 180 bin ev,200 bin emlak komisyoncusu (bunun % 10 u kayıtlı), 240 bin avukat, 300 bekleyen dava dosyası ile almanaklara geçmesi kağıt üzerinde kalmıştır. Herşeyi belediyeden beklemeden iğneyi kendimize biraz daha derin batırarak, Bodrum’u elbirliği ile iyileştirmek mümkündür. Yeter ki organize olmayı sağlayabilelim.