“Paralı asker endüstrisi”

Erdil Ünsal 28/02/2018 - 08:53:36

Vicdani Ret Tanımı, bir bireyin politik görüşleri, ahlaki değerleri veya dinsel inançları doğrultusunda zorunlu askerliği reddetmesidir. Vicdani ret, düşman olsa bile insan öldürmeyi hiyerarşik ve siyasal yapılandırmalarda yer almayı ahlâki bulmamaktadır. Güncel sorunlardan dolayı o ülkenin silahlı birliğinde bulunmayı ideolojik ve dini inanca aykırı bulmayı esas almaktadır. Örneğin, İngiltere 18. yüzyılda Quaker inancına sahip olanları zorunlu askere alınmasından muaf tutmuş ve 1916’da da vicdanî reddi anayasasına dahil etmiştir.

Vicdani ret Türkiye’de henüz tanınmasa da askerliğini yapmış kişilerin paralı olarak savaşa gönderilebileceğine dair bir yönetmeliği var. Vicdani ret kabul edilmesine esas olacak “dini inanca aykırı bulmak nasıl anlaşılacak? Mahalle imamından kişi soruşturulacak. Müftülük kaydına mı bakılacak. Neye göre dini inançlı olacağı kabul edileceği açık değil. Bedelli askerlik yapanın bir nevi dolaylı olarak “Vicdani ret hakkı” kullanıldığını düşünmek yanlış olmaz.

Günümüzde Avrupa Birliği üyesi ülkelerin tamamı vicdani ret hakkını tanımaktadır. Bedelli askerlik diye bir sorunları yoktur. Ancak, AB üyesi ülke vatandaşlarının paralı olsun olmasın IŞİD(DEAŞ) örgütüne kaçak göcek katılmalarını önleyememe sorunları vardır.Peki, AB ne üye ülkelerde vicdani ret hakkı yanında, bedelli askerlik hakkı da mevzuatlarında olsaydı ne olurdu? Parti liderleri ve ünlü işadamı ve siyasetçilerin oğullarına çürük raporu uydurarak askere gitmelerini önleme gibi bir girişimde bulunmalarına gerek kalmayacakdı.

MÖ. 1200 yılında İtalya topraklarına inen İtalikların ve Etrüsklerin MÖ. 753 yılında kurdukları Roma şehrinin ilk askerleri. Lejyoner olarak anılmış. Fransa’da lejyoner okulu var.Lejyonerliği kabul gören kişiler, 4000 Fransız frank aylıkları alıyor. 20 000 frank ta Cibuti’de görev yapanlara veriliyor. Bu askeri sistemde maddiyat tamamıyla ön planda. Usta bir sekilde yetiştirilen askerler ihtiyacı olan ülkelere kiralanıyorlar. Dünyanın herhangi bir yerinde meydana gelen bir savaşta,ülkeler kendi askerlerini kullanmıyorlar. Ayrıca, paralı asker olarak ABD Körfez savaşı sırasında kendi askerlerinin bir yerden diğer yere hareket etmelerinde birliklerini korumak için özel paralı askerler istihdam etti. Blackwater denilen bu paralı askerler Irak’ta cephede çarpışan askerlerden 3 misli daha fazla bir para aldığı belirtilmekte. "Putin'in gizli ordusu Paralı asker örgütü. " denilen, "Wagner" adlı şirketin en zorlu çatışma bölgelerinde görev yaptığı biliniyor. Bu şirket, Ukranya da halen faaliyette ABD’nin Ortadoğu’ya “ihraç ettiği” özel güvenlik şirketleri ve paralı askerleri; Libya, Suriye ve Irak’taki IŞİD tehdidi nedeniyle yeniden gündemde. IŞİD in de bir paralı asker gurubu olduğu kesin. Paralı asker ulusunun, dininin, ırkının veya inandığı kutsal amacın mükemmelliği yönündeki düşüncesini bir o kadar zayıflattığı gerçeğini ortaya koyduğu anlaşılıyor.. Anlamsız olan şey, bir kimsenin maddi bir kazanç uğruna canını vermesidir.İçinde blunduğumuz savaş ortamının maddiyata bağlanması, manevi değerleri artık anlamsız kılmaktadır.