PAKİSTAN ,DA YAŞAYAN HUN TÜRKLERİ

N/A 17/11/2018 - 07:43:43

Afganistan - Pakistan sınırında yüksek vadilerde yaşayan Hunza Türkleri.
 
Dünyada kanser hastalığının olmadığı tek topluluk ve ayrıca ortalama yaş ömürleri 120-150 arasıdır.
 
Hunza Türkleri, aslen Hun Türklerinden geliyor. Orta asyadan yüzyıllar öncesinden bölgeye göç eden. Hun Türkçesi konuşurlar. Dünyanın tıp açısından en sağlıklı toplumu. olduğu Dağlarda vadilerde göçebe bir hayat yaşadıkları ve tamamen doğal beslenilerle beslendikleri bir topluluktur.
 
İnançsal olarak Alevi, fakat kültür gelenek ve göreneklerinde Şamanizm daha çok güçlü olduğu  Zaman içerisinde Alevilikle Şamanizmin sentezleyen bir inanca evrilmişlerdir.
 
Hunza Türkleri dağlarda vadilerde hayvanlarla birlikte yaşarlar , hayvan öldürmek yasaktır. En büyük hak olan yaşam hakına saygı göserirler.
 
Hunza Türklerinde kadın erkek eşit, hatta kadınlar daha eşittir.Anadolu Türkmen halkın ananelerinin tamamına sahipler ve yaşatıyorlar.
 
Hunza Türklerinin güzelliği dillere destandır. Hunza Türklerin özerk bölgesinde savaş, cinayet, hırsızlık, vb asayiş sorunu yoktur. 
 
Hunza Türkleri sadece kendi içinde evlilik yapar. Asla dışarıya gelin gitmezler ve dışardan gelin almezlar. Akraba evliliği yasaktır.
 
Hunza Türklerinde  kadınların sözü geçerlidir evde. Ve toplumu ilgilendiren bir konuda karar alınacaksa otağ kurulur demokratik bir karar alınır. Otağ meclisine herkes katılır fikrini beyan eder ve oy kullanırlar. Çıkacak karara her kes  neden niçini sormadan uyar
 
Otağı meclisinde olumsuz karalar asla çıkmaz . saygılarımla