“Muğla’da düşlenen ne varsa gerçekleşir”

Nabide Kılınç 02/02/2017 - 10:33:32

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün Büyükşehir ile ilgili geçmiş dönemde yapılan ve gelecek döneme ait proje ve hesap bilgilerini Muğla basını ile bir araya gelerek değerlendirmiştir.

Tüm bu değerlendirmeler için doğrudan Muğla’ya, kamuoyuna katkıda bulunan özverili, yerel basının temsilcileri ve gazeteci dostlarımız yazdılar, bilgilendirdiler.

Muğla Büyükşehir olurken kaygılarım, çekincelerim, sevinçlerim vardı. Bir kısmını yazıp değerlendireceğim, bir kısmını daha sonra değerlendirmek isterim.

Muğla Büyükşehir kapsamına alınırken şöyle düşünmüşümdür; Beldelerdeki yerel yönetimler gerek yetkileri, gerekse ekonomik şartları nedeniyle kapasitelerini gerektiği gibi kullanamıyorlardı. Güçlü değillerdi.

Ve işlerini yeteri kadar yapamıyorlardı. Beldelerin, yani yörelerin gerçek sorunlarını çözmekte yetersiz kalıyorlardı.

Büyükşehir olurken üstelik bu durumdaki yerler alındı. Sorunları çok olan, o güne kadar hizmet yeteri kadar alınmamış yerler. Muğla Büyükşehir Belediyesi her açıdan gerçekten çok iyi çalışmıştır.

Bu nedenle; Büyükşehir kapsamına alınırken en azından şunların yürüyeceğini düşündüm.

Her şeyden önce bir prosedür işleyecekti, sonra vakti geldiğinde yatırımlar ve hizmetler aktarılmaya başlanacaktır. Dolayısıyla bu açılardan evet, muhakkak daha iyi hizmet alır, diye baktım.

Bu ne kadar demokratik, yani Büyükşehir yasası ne kadar demokratik? Hayır!!! Merkeziyetçi bir tutumdur. Giderek yerelden, kendi özelliklerimizden ve değerlerimizden ayrılıyoruz, diye düşünmek de mümkün.

Tam bu anlamda köyleri düşünebilirsiniz! Muhtarların hep güçlü ve iyi çalıştığına tanık olmuşumdur. Burada parantez açmak isterim (Belde olup kapatılan yerlerdeki şimdiki muhtarların çok güçlü çalışması lazımdır.) Çünkü artık önceki gibi çalışan bu yerlerde Belediye yönetimi yok, önce işleri klasik bir form gerekli olursa, doldurmaktı). Oysa ki, şimdi yörelerin sorunlarını gidermeli, çözmeli
hakkını vermelidirler.)

Köyler tüzel kişiliğinde kalmalıydı. Belediye başkanımız Dr. Osman Gürün’e sonuna dek katılıyorum.
Köylerimizde (şimdi mahalle) muhtarlarımıza dönecek olursak, girişkendirler. Köylerine hizmet için, önce İl Özel İdaresi’nden çıkmazlardı. Şimdi Büyükşehirle çalışmaktadırlar.

Köy kavramı, bizim üretimimiz. Dolaysıyla kavram mahalleye döndü. Bu bile bizi köy ve üretim kavramından koparıyor. Büyükşehir yasası da tabii ki, merkeziyetçi bir tutumdur. Hal böyle iken örneğin şu Muğla kıyılarına bakın. Bildiğim kadarıyla yetki Şehircilik ve Çevre Bakanlığı'nın elindedir. Yani Büyükşehir’in elinde değil. Oysa ki, kıyılar, koylar hepsi kamunun, halkın malıdır. Doğrudan yerel yönetimi ilgilendirmelidir.

Ama eğer Türkiye'de yönetimler gerçekten halkla buluşmuş olsalardı, bu kadar kopmalar, güvensizlik, değerlerimiz yitip, elimizden kayıp gitmezdi. Yani demokrasinin işlerliğinden söz ediyorum. Demokrasi maalesef gelişmemiştir.

Yerel yönetime dönelim. Beldeler kendi belediyelerine sahipti. Bir açıdan demokratik bir durumdur, gereğidir, yetki kendi ellerinizde.

Şunu hep görmüşümdür. Yerel Yönetimler Türkiye'de gereği gibi yetkileri, imkânları ile çalışmış olsalardı ülkenin neredeyse yüzde elli gelişmişliğinden, demokrasisinden söz edilebilirdi. Genel olarak Belediyeler şu klasik anlayıştan çıkmadı. Siyaset oy avcılığı ve günübirlik politikalar, rant, çıkar (sözüm meclisten dışarı) Ve hizmetler. geleceği vadeden değil. Yol su vs. çöp bunlar rutin hizmetler.

Demokrasiyi yerleştirecek unsurlar kurum ve kuruluşlar yeteri kadar çalıştırılmamıştır. O nedenle ülkede çekilen sancılar vardır. Çağdaş ve demokrasi kavramına bir hayli yol uzamıştır. Uzun sancılı günlerden, tarihten geçti, geçiyor Türkiye.

Muğla Büyükşehir olarak yasalarda elbette çok önemlidir. Düzenlenmesi uygulama esaslarına göre tespit edilen düzeltmeler gereklidir. Yetkilerin arttırılması gereklidir. Kaynakların arttırılması gereklidir. Bir şehrin gerekçelerine, şartlarına (çevresel, yöresel bölgesel, coğrafik ) ihtiyaçlarına göre de tasarlanması çok daha geliştirici ve buluşturucu politikalar olur elbette.

Büyükşehir hizmetlerinden çok daha medeni yararlanılacaktır, diye düşünüyorum. Şu an Muğla’da Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın hizmetleri gerçekten Muğla ve çevresinin, halkın yüreğine dokunan hizmetlerdir.. .

Çok geniş bölgeye yani bir ucu Fethiye tepeleri, yaylalarından Köyceğiz Marmaris, Datça'ya dek, bir ucu Milas ve Bodrum, Yatağan, bir ucu Yerkesik dağ köylerine(mahallelerine )dek uzanmaktadır. Buraları gezdiğinizde, gittiğinizde gerçekten Muğla’dan koptuğunuzu hissetmektesiniz.

O nedenle Muğla Büyükşehir Belediyesi bu kadar geniş yerin yer mesafesine rağmen, bu mesafeyi de kapatacak kadar hızlı çalışmalar, hizmetler götürmektedir. Tüm ilgili birimleri ile çok çalışmaktadırlar. Üstelik kuruluş aşamasından bugüne gelinen süreçte başarı ve hizmet çoktur. Bunu şuna bağlamaktayım. Gerçekten emek büyüktür. Altyapısı emek olan bu iş güçlü ve sağlam, güvenle kurulmuştur..O nedenle etki yaratmakta, iz bırakmakta, hızlı hizmet etmektedir.. Vatandaşa hizmet hızlı, kararlı, inançlı olarak gitmektedir. Her şey Muğla içindir.

Şunun altını çizmekteyim. Muğla geçmişten geleceğe kültürü, yapısı ile yaşamaktadır. Huzurlu, güvenli bir şehrin adıdır.

Şunu da göz ardı etmiyorum; önerimdir; mesela Belediye elinizin altında iken, biz örneğin kendimiz Belediye idik. Yerkesik, Kafaca, Yeşilyurt, Bayır. Her şeyi daha kolay diye görebilirsiniz, daha yukarıdan sizi ve yörenizi nasıl tanıyacaklar diye sıkıntı duyabilirdiniz. O nedenle daire başkanları halkla, mahallelerle daha çok karışmalı, tanışmalıdır.. İlgili birimler çevreyi, yöreleri ,işi yerinde tanıyacak, yerinden yöneterek değil, yörelerden gerekli tespitleri daha çok yaparak yönetmelidir.. Halk da bulabileceği, ihtiyacı olan yeri ve ilgili birimleri tanıyacaktır...

MUSKİ bu noktada çok özel çalışmalar yapıyor. Belediye Başkanımız susuz mahalle kalmayana dek inançlıydı, inançlıdır. Sonra Ulaşım Dairesi Başkanlığı. Vatandaşın ihtiyaç alanında görülen her şey çok güzel, hızlı götürülmektedir. Sağlık hizmetleri, evde bakım hizmetleri fevkalade yürütülmektedir. İlgili daireler bir adım uzağınızda belki, ancak siz isterseniz hep bir adım yanınızda. Vatandaş ve Belediye halkası kurulsun yeter ki…

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün vatandaşın yüreğine dokunan hizmetlerini çok hızlı hayata geçirmiştir, yapılanları takdir etmek ve teşekkür etmek gerekir. Yapılmasını istediklerimizi veya ihtiyaçlarımızı ise katılımcı bir duygu ile talep edebiliriz.

Şunu unutmamak gerek iş karşıdan gördüğünüz gibi değil, işin içinde yaşadığınız an başkalaşan değişen, zorlaşan şeydir. Taşların bilenmesinden çıkan her iş etki, iz yaratır.
Muğla Büyükşehir Belediyesi de etki yaratmakta, iz bırakmaktadır.

Muğla’yı geleceğe ferah ve huzurlu planlamakta ve taşımaktadır.

İnancım çoktur ki, gelecek yıllarda yatırım olan çok daha önemli projeleri hayata geçirecektir…