CKD Milas Şubesi'nin, 5 Aralık, Türk Kadınlarına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilmesinin 83. Yılı ve CKD Genel Merkezi'nin Kuruluşunun 20.Yılı nedeniyle, Yazılı Basın Açıklaması.

GÜLDEN SÖKELİOĞLU 06/12/2017 - 08:16:50

Oy kullanmak, medeni toplumlarda, kadın ve erkek herkesin en doğal hakkıdır...Ancak bu hak, çoğu devletlerde sadece erkeklere verildi.
 
Uzun süren mücadeleler sonunda, bir çok Avrupa ülkesinde kadınlar, önce oy kullanma yani seçme hakkını, daha sonra da mecliste temsil edilme, yani seçilme hakkını
elde ettiler.
 
M. Kemal Atatürk tarafından, pek çok Avrupa Devletinden önce, Türk kadınlarına 5 Ara
lık 1934 günü, Seçme ve Seçilme hakları verildi.
 
Şimdi, kadınların siyasi haklarını Dünya devletleriyle kıyaslayalım:
-Norveç-      1913
-Danimarka- 1915
-Kanada     -1917(seçme), 1920( seçilme),Kanada- Quebec'de 1940 yılında, kadınlar seçme ve seçilme haklarını elde ettiler.
-Yeni Zelanda'da kadınlar, seçme hakkını 1893'te, seçilme hakkını 1918'de elde ettiler.
-Avustralya- Büyük Britanya'dan (İngiltere) ayrılarak 1902'de, kadınlar seçme hakkını elde ettiler.
-Finlandiya-1906 yılında,kadınlara seçme ve seçilme hakkını tanıyan ilk Avrupa ülkesi oldu.
-İzlanda- 1915
 
-Azerbaycan- 1918 
-Rusya Federasyonu- 1918
-Almanya- 1918
-ABD      - 1920
-Birleşik Krallık( İngiltere)- 1928
-Romanya- 1929
-Brezilya  - 1932
-Özbekistan- 1938
-Fransa      - 1944
-Japonya    - 1945
-Yunanistan- 1949
-Cezayir     - 1962
-İran           - 1963
-İsviçre       - 1971
-Irak           - 1980
-Kuveyt      - 2000
-Birleşik Arap Emirlikleri- 2006
-Suudi Arabistan-2015
 
Atatürk Türk kadınlarına;
 20 Mart 1930'da, Belediye seçimlerinde, seçme hakkını,
1933' de,Köy Kanunu'na göre, muhtar seçme ve köy ihtiyar heyetine seçilme hakkını,
 5 Aralık 1934' de yapılan Anayasa değişikliği ile Türk kadınlarına seçme ve seçilme haklarını sundu.
8 Şubat 1935' de, ilk defa Meclis seçimlerine katılan Türk kadınları TBMM' de 18 sandalye elde ettiler.
 
Dünya devletlerinden pek çoğundan önce, Atatürk'ün armağan ettiği bu haklara, Türk kadınları sahip çıkabildi mi?...
Tabi ki, hayır.
TBMM 26. Dönem Milletvekillerinin,%14,9 kadınlar, %85,1 erkekler oluşturmuştur.43 İlde, hiç kadın yok.
Birleşmiş Milletler verilerine göre, tüm dünyada kadın milletvekillerinin oran ortalaması, % 22.
Mecliste, kadın-erkek eşitliğinde, Türkiye, dünyada 91. sırada yer alıyor.
TBMM' de, 26. Dönem(1 Kasım 2015 Genel Seçimi)  kadın milletvekillerinin oranı,partilere göre şöyledir:
- HDP: %38,9
- CHP: %15,5
- AKP: % 11
- MHP: %7,5
TBMM'de, kadın milletvekillerinin oranını daha yükseklere çıkarmamız gerekmektedir. 
Atatürk, Türk kadınlarına, 5 Aralık 1934' de, milletvekili seçme ve seçilme haklarını verince, şu sözünü söylemiştir:
' Bu karar,Türk kadınına sosyal ve siyasi hayatta bütün milletlerin üstünde yer vermiştir.Çarşaf içinde, peçe altında ve kafes arkasındaki Türk kadınını artık tarihlerde aramak
lazım gelecektir. Türk kadını,evdeki medeni mevkini salahiyetle işgal etmiş, iş hayatının her safhasında muvaffakiyetler göstermiştir.' 
 
Her zaman, bilgili, kültürlü, cesur olan Türk kadınları, Ata'sına layık olmalı ve haklarına sahip çıkmalıdır.
Aksi takdirde,kadınların adı da, hakları da yok olacak.
 
Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Merkezi, 5 Aralık 1997'de, Ankara'da yapılan kadın yürüyüşü ile, Avukat Şenal Sarıhan tarafından kurulmuştur.
Cumhuriyet Kadınları Derneği'nin kuruluşunun, 20. yılı kutlu olsun.
 
Kadınların; sosyal, siyasal, ekonomik haklarını kazanması ve sahip çıkması için mücadele veren, Cumhuriyete ve Atatürk'e bağlı olan tüm Cumhuriyet Kadınlarını kutluyorum.