ARAMIZDAN AYRILIŞININ 59. YILDÖNÜMÜNDE İSMAİL HAKKI TONGUÇ’U YENİDEN ANLAMAK

Prof. Dr. Kemal Kocabaş 21/06/2019 - 08:50:08

“Otlar böcekler gibiydik bozkırda /Acılarda gökyüzü kadardık /Birden geçerdi zamanın karanlığı  /Yorgun öküzler kara sabanlarla /Unutulmuş unutulmuş unutulmuş köylerdik … /Adın bir destan şafağı işte /Umudu sevinci büyütüyor okullar /Halk babası köyler babası /Ha desen horona kalkar milyonlar /Sen Anadolu’sun halksın köylersin” 
 
Kepirtepe Köy Enstitüsü ve Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü çıkışlı şair, yazar Mehmet Başaran Öğretmen Köy Enstitülerinin kuramcısı, uygulayıcısı, eğitim devrimcisi  İsmail Hakkı Tonguç’u Tonguç Baba şiiriyle selamlıyor. 1893 yılında Bulgaristan’ın Tataratmaca köyünde dünyaya gelen İsmail Hakkı Tonguç, ve 24 Haziran 1960 tarihinde Ankara’da 67 yaşında aramızdan ayrılır. İsmail Hakkı Tonguç, aramızdan ayrılışının 59. yılında Köy Enstitülerinin kuramcısı  olarak iş ve emekle dünya pedagoji  zenginliğine armağan ettiği Köy Enstitüleri eğitim sistemi günümüzde “eğitim hakkı, nitelikli eğitim ve  insanlaşma, özgürleşme, toplumsallaşma ” penceresinden esin kaynağı olmaya devam ediyor.
Tonguç’un Milli Eğitim Bakanı Hasan-Ali Yücel ile birlikte hayata geçirdikleri  Köy Enstitüleri nitelikli eğitimin, laik, demokratik bilimsel eğitimin, nitelikli öğretmen yetiştirmenin, eğitimde adalet düşüncesinin, kız öğrenciler ve kır yoksulları için pozitif ayrımcı bir eğitim sisteminin  adıydı. İsmail Hakkı Tonguç’u konuşmak demek “eğitimi ve eğitim hakkını”  konuşmak demektir.  Eğitimin niteliğini kaybettiği, eğitimin tarikatlara, cemaatlara bırakıldığı, adaletsizlikler, eşitsizlikler ürettiği, piyasalaştığı, eğitimin insan hakkı olmaktan çıktığı   ülke koşullarında  Tonguç’u yeniden anlamak tarihsel bir öneme sahiptir. Özellikle günümüzde eğitim politikalarına yön verenlerin Köy Enstitülerini ve Tonguç’u anlamaya çalışmaları önemli.
 
Yücel ve Tonguç 1926-1929 Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati döneminde bakanlık teşkilatında beraber olurlar. Yücel ve Tonguç’u daha sonra  sırasıyla Gazi Eğitim Enstitüsü müdürlüklerinde görüyoruz. Tonguç, ayrıca Gazi’de Resim Bölümü kurucusu olarak yer alıyor.  1925’li yıllardan itibaren Tonguç tüm emeğini ülkenin  Orta Çağ  koşullarında yaşayan ve sessiz çoğunluğu olan köylülerin sorunlarının analizine ve çözümüne adamış ve “Deneysel Pedagoji”ye çok değerli katkılar yapmıştır. İsmail Hakkı Tonguç, Milli Eğitim Bakanlığı bürokrasisinde emek, başarı  ve  birikimiyle İlköğretim Genel Müdürlüğüne gelmiş, Eğitmen Kursları, Köy Öğretmen Okulu ve Köy Enstitülerinin   bir sanatçı bakışıyla tasarımını yapmıştır. Köy Enstitüleri sürecini bu birikim ile yönetmiştir. Tonguç’un dünya pedagoji literatürünü çok iyi irdelemesi, çağın düşünce akımlarını ve Mustafa Kemal’i çok iyi anlaması başarısının temel dinamiğidir.  
 
Hasan-Ali Yücel ve İsmail Hakkı Tonguç Cumhuriyetin birinci kuşak aydınlarının ilerici, hümanist  anlayışının temsilcileridir.  Milli Eğitim Bakanı Yücel’in ifade ettiği “Türk Vatanının dağlarında bayırlarında ve kırlarında, hatta en ücra yerlerinde  kendi kendine açıp solan çiçek bırakmayacağız” ifadesi ve İsmail Hakkı Tonguç’un “ Kurtuluş Savaşı’nda kanlarını verenlerin hakları ödenecekti. Yeteneklilere, çalışanlara hakları verilecekti. İmparatorluk döneminde olduğu gibi ezen ve ezilen, sömüren ve sömürülen sınıflar bulunmayacaktı. Cumhuriyet bu demekti.  Devrim, en uygun koşulları bularak yeni insan tipleri yaratmak zorundaydı”  sözleri Cumhuriyet devrimcilerinin inanç, tutku ve heyecanlarını yansıtması anlamında önemli saptamalardır. Tonguç,  enstitülere giden  süreçte  ülkedeki yoksulluğu ve yoksunluğu, yaşanan Orta Çağ koşullarını  değerlendirerek “İlköğretim  meselesinde sıra, yoksul ve toplumun en ağır yükünü taşıyan halkın çocuklarını okula kavuşturmayı gelmiştir. Bunun icap ettireceği her türlü fedakarlığı göze almaya mecburuz.” sözleriyle  eğitimdeki önceliğini ifade eder. Hedef kendi çocuklarıyla  “Canlandırılacak Köy” dür.   Toplumun en yoksullarını eğitimle buluşturarak onların yaşamlarını değiştirmek günümüzde de  barış, adalet kültürü anlamında önemini koruyan bir anlayıştır. 
 İsmail Hakkı Tonguç,  “Eğitim çocukları yaşamdan söküp duvarlar arasında yetiştirme yerine, gerçek yaşamın içinde, yetişkinlik yetki ve sorumluluklarıyla, gerçek yaşamın işlerini öğretim aracı olarak kullanarak, iş aracılığı ile iş için, meslek için yetiştirmek gerekir” diyordu. Köy Enstitülerinin kuramcısı İsmail Hakkı Tonguç   "Uygulanmayan bilgi boş ve  gereksiz bilgidir. Bir şeyi yapabiliyorsak, aynı zamanda  biliyoruz demektir" diyerek enstitülerdeki iş eğitimini özetliyor. Köy Enstitüleri bize özgü iş okullarıydı, çok boyutlu doğasıyla da doğuştan gelen yetenekleri öne çıkaran, insanlaştıran, dönüştüren, el-beyin ilişkisini kuran ve üretim yapan eğitim kurumlarıydı. Günümüzün sınav merkezli, ezberci, niteliksiz  eğitim anlayışına karşın enstitü deneyimi önemli aydınlık  bir referans olma özelliğini hala  korumaktadır. 
 
 Tonguç nasıl bir enstitü eğitimi sorusuna da enstitülerde uygulanacak eğitim sistemi için  “Türk çocuğunun yaratıcı kudreti meydana çıkarılmış, gelenekçi okulun çocukları ezen, yıpratan sakat usulleri yerine yeni metotlar geliştirilmiştir” ifadeleriyle yanıt verir.  Çocuğun doğuştan getirdiği yetileri, yaratıcı kudreti ortaya çıkarmak çağdaş eğitimin en önemli gündemidir.  Köy Enstitüleri eğitim ve demokrasi gibi iki evrensel kavramı buluşturan kurumlardı. Günümüzde hiçbir eğitim kurumunda demokrasi ve katılım kültüründen söz etmek olası değildir. Günümüz okulları, üniversitelerimiz, öğrencilerin yönetime katılma düşüncesine çok uzaktırlar. Köy Enstitüleri orta öğretim sisteminde ilk yatılı karma eğitim yapan kurumlardı. Tonguç karma eğitimi evrensel pedagojinin gereği olarak  içselleştirmiş bir eğitimcidir.   “…Kurumlarımızdaki kız öğrenci işi pek çok emeğimizi harcamamız gereken çok ciddi, önemli bir davadır. Kızları bir yana, erkekleri bir yana ayırarak kurumu kafes haline getirmek asla doğru değildir…” ifadeleriyle de karma eğitime verilmesi gereken öneme vurgu yapar. Köy Enstitüleri kitap okuma ve tartışma saatleriyle eğitim tarihimizde çığır açan eğitim kurumlarıydı. Bu nedenle bütün Köy Enstitülüler yazmışlardır ve enstitülerden bu kazanım nedeniyle çok sayıda yazar, sanatçı çıkmıştır. Tonguç’un müdürlere yazdığı bir başka mektupta  “Şartlar ne olursa olsun, mevsim hangi mevsim bulunursa bulunsun, öğrencilere her gün serbest okuma yaptırılacak ve onlara kitap okuma alışkanlığı mutlak surette kazandırılacaktır” ifadeleriyle de enstitülerdeki kitap okuma ve tartışma saatlerinin önemine işaret eder.  Yine bir mektubunda “ “Her tür müzik faaliyeti müessesenin her tarafında serbest olmalıdır” diyerek de enstitülerdeki estetik ve sanat eğitimine verdiği önemi  dile getirir.
 
Köy Enstitüleri Hasan-Ali Yücel ve İsmail Hakkı Tonguç ortak emeği ile şekillenmiştir. Yücel, CHP ve TBMM’nde gerekli uğraşı verirken, Tonguç ülkenin her köşesinde emekle enstitüleri şekillendiriyordu.  Tonguç’un 24 Haziran 1960 tarihinde vefatı sonrası  Yücel  Cumhuriyet gazetesinde  “Çilekeş Tonguç” başlıklı  “ Bu satırları gözyaşlarımla yazıyorum. Kırk yıllık dostum ve uzun yıllar çalışma arkadaşım İsmail Hakkı’yı Cebeci’nin susmuşlar diyarına bırakıp döndüğüm şu anda, mezarının başında yüreğimden gelenleri dökerek konuştuğum gibi derin bir acı içinde kalemimi kalbimden taşan duyguların akışına bırakıyorum” yazısıyla  Tonguç’a veda eder, emeğini selamlar.
 
Eğitim devrimcisi İsmail Hakkı Tonguç’u aramızdan ayrılışının 59. Yılında sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Son söz edebiyatımızın çınarı Yaşar Kemal’de : “Bir karanlık devir geldi. Baba Tonguç’u, onun çocuklarını, hepimizi yendiler. Baba Tonguç’u Köy Enstitülerinden atıp, onun çocuklarının elceğizleriyle yaptıkları eseri yıktılar. Baba Tonguç bir şey biliyordu: İnsanların en büyük haklarından biri, birincisi okuma haklarıdır. Karanlıklardan kurtulma haklarıdır. Bunun için çarpıştı. Ve bunun için öldü. Hem de bahtiyar öldü. Tonguç, tarihimizin büyük adamlarından biriydi. Aydınlıklarımız onlardan gelir, öyle adamlardan.”