28 ülke içerisinde faşizm tırmanıyor”

Erdil Ünsal 04/09/2021 - 09:10:57

İnsanlık bir açık hava hapishanesinde faşizm baskısı altında yaşamaya  mahkum bırakıldı. Dini siyasi amaçla kullanlar kadar batı medeniyetine kavuşmuş olan ülkelerde de faşizm etkisini gösteriyor. Tabloda görüleceği üzere çoğu gelişmiş 28 ülke arasındaTürkiye faşizm uygulayan ülkeler arasında % 92 oranı ile birinci sırada. İlginç olan en son ülke olan Belçika’da bile bu oran % 50 ye yakın çıkmakta. Toplam 28 ülke ortalamasında da faşizm baskısı % 73 olarak tespit edilmiş. (Ek tablo) Bu tablo dışında İslam ülkelerinin çoğunda kayda geçen faşizm düşünüldüğünde faşizmim uygulama oranı dünyada yüksek bir trend göstermekte.

 Vasat bir medeniyetin bütün bir dünyayı etkisi altına almaya başladığı bir zaman yaşıyoruza kendimizi tam inandırıyorduk derken, emperyalistlerin silah sanayiisini  ayakta tutma istemi İslam ülkelerini silahlandırmaya devam zarureti doğurdu. Mezhepsel ayrışım içerisinde olan Ortadoğu ülkelerine silah satışlarının parasını, işgal ettikleri ülkelerin ya petrol gelirlerinden ya da kredi vererek borçlandırma yolu ile tahsil ettikleri senelerdir izlenmektedir. Bir taraftan da halka demokrasi refah getirmek boynumuzun borcu sloganını aşılama gayreti sonunda 10 İslam ülkelerinin 9 u benim mezhebim seninkinden üstündür sloganı ile birbirinin boynunu kırmaktadır. Size refah getirme boynumuzun borcu sloganının geri ödemesi çok kişinin boynunun heba olması ile yoluna devam etmektedir. Bu boyun borcu ya İslam ülkelerini birbirine kırdırma ya kendi içinde IŞID, Boka Haram, El Kaide ve Taliban gibi terör örgütlerini ortaya çıkararak destekleyerek silah sanayini kaymağını yemeye devam ettiklerini de bilmeyen kalmadı.

“Peki biz bu naneyi neden yiyoruz” demeyen yobaz şeriata dayalı toplumlar dışında batılı ülkelerde de faşizm artışı izlenmekte. Bu gidişatı, zaman zaman seyircisi zaman zaman alkışlayıcısı olan 3 dünya ülkelerinden birinin ülkemiz olmasında,1923 yılından bu tarafa bir gelişme kaydedilmedi.

Aynı matbaa yazımı birbirinin kopyası İncil,Tevrat ve Kur an’ın ortaya çıktığı Ortadoğu’da başta ABD olmak üzere, batılı ülkelerin İslam ülkelerine demokrasi ve refah getirmeyip, birbirlerini mezhepsel  savaşma alışkınlıklarına son vermeye dair iyileştirici hiçbir girişimde bulunmamaları silah sanayi pazarlarının ayakta kalması için istedikleri de yalın bir gerçek.

İslam kökenli toplumlarda huzur İslam’da diyerek ahireti pazarlayanlara inananların sayısı gün geçtikçe , batı medeniyetine entegre olmaya çalışan 3. Dünya ülke sayısından daha fazla yayılma içindedir. Bu ılımlı olsun şeriat vari olsun İslami yayılımcılığı sağlayanların batının içinden içerisinden çıkması ayan beyan ortadır.

Eee.. ne yapacağız kime inanacağız.Bu faşizm nanesini emmeye devam mı edeceğiz, kendi içdinamiklerimizi, ekonomik hayatı nurlu ufuklara ulaştıracağız (ay a gitmeyi kastetmiyor) iyi yapacağız edeceğiz sloganları dışında kalarak ortaya kendine yeten bir ülke modeli yaratmatıkça,”tavşana kaç tazıya tut” oyunu içinde debelenir duracak mıyız?. İkili  oynayan batı ülkelerinin esaretinden kurtulamayarak, “bindik bir alemete gidiyoruz kıyamete” deyimi, ay a gitme girişimizle son bulur mu?.

Son halkaya gelindi bıçak kemiğe dayandı değil oymaya başladı. Laik kesim kendi etkinliklerinde katılımcı sayısı, iktidarın görevlendirdiği gözlemci polis sayısından az.  Eee ne yapacağız, açık hava hapishanesinde faşizmle ilgili boş konuşmaya devam mı edeceğiz?

Erdil Ünsal