Yatağan Belediyesi’ne ait işyeri 10 yıl için kiraya verilecek

Yarımada Gazetesi 06/08/2022 - 09:34:58 Bu haber 227 kere okundu
Yatağan Belediyesi’ne ait işyeri 10 yıl için kiraya verilecek

 Mülkiyeti Yatağan Belediyesine ait, Turgut  Mahallesi, Çarşı İçi Sokak  No :43 adresinde, 212 ada 64 parselde kayıtlı bulunan 26,00 m2  işyeri yer tesliminden itibaren 10 yıl (120 ay) süreyle  aylık KDV Hariç 400,00 TL  muhammen bedelle 22.08.2022 Pazartesi günü saat 14.00’de  Belediye Toplantı Salonunda 2886 sayılı DİK’in 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilerek kiraya verilecek.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilana göre; İhaleye Katılabilmek İçin İstenen Belgeler: %3 Geçici Teminatı içeren belge, Nüfus Cüzdanı Sureti, İkametgâh Belgesi, tebligat adresi, vekâleten iştiraklerde isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve imza örneği, Tüzel kişi olması halinde, Ticaret ve/veya Sanayii veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge Vergi Numarası, İsteklinin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,  imza beyannamesi, İhale yerli isteklilere (T.C. Vatandaşı) açık olacaktır. Borcu yoktur belgesi (Belediyeden Alınacak).

Detaylı bilgi için; https://www.ilan.gov.tr/ilan/1026628/emlak-is-yeri-ve-ticari-isletme-belediyeye-ait-isyeri-kiraya-verilecektir tıklayınız....

 

Yorum