Üstündağ, Gökova için Meclis araştırması istedi

Yarımada Gazetesi 31/03/2018 - 08:56:16 Bu haber 247 kere okundu
Üstündağ, Gökova için Meclis araştırması istedi

Muğla Milletvekili Av.Akın ÜSTÜNDAĞ, Türkiye Büyük Milet Meclisine Gökova Körfezinin imara açılması ile ilgili olarak Meclis Araştırması açılmasını istedi. Daha önce Ekolojik Temelli Doğal Sit çalışmasını Bilimsel amaçla değil, Muğla’nın ranta teslim edilesi amacıyla yapıldığını belirterek Projenin iptalini istemişti. Ancak, 16 Mart 2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Kararname ile Projenin Gökova paftası Bakanlar Kurulunca onaylanmıştı. Üstündağ, daha önce de bir basın toplantısı düzenleyerek Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin de istifa etmesini istemişti.
 
Muğla Milletvekili Akın ÜSTÜNDAĞ, Muğla ve ülke kamuoyunda büyük tepkilere yol açan karar için açılmasını istediği Meclis Araştırmasında Ekolojik Temelli sözde Bilimsel proje ile Doğal SİT alanlarının büyük ölçüde kaldırıldığını veya SİT derecelerinin düşürüldüğünü bunun da Muğla’nın kıyı şeridinin betonlaşarak talan edileceği anlamına geleceğini, ayrıca son aylarda sahillerin kiraya verilerek ihale şartnamelerinde yapılaşmaya da ikan verildiğini söyleyerek Meclis Araştırması açılmasını istedi.
 
İKTİDAR MUĞLALILARI KANDIRDI
 
Üstündağ, meclis araştırması ile ilgili olarak şunları söyledi: Muğla kıyıları ve doğal güzellikleriyle dünyanın gözdesi olan bir coğrafya, ama maalesef bu güzellikler iktidarın saldırısı altında. Muğla’daki kıyım Gökova körfezinin yapılaşmaya açılmasıyla had safhaya ulaşmıştır. Halbuki Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki Dalyan’da Sit projelerinin Muğla’lılara sorulmadan kaldırılmayacağına dair söz vermişti. Ama sözünde durmadı. Muğla halkı iktidar tarafından kandırılmıştır.
 
PROJENİN İÇİNDE KAÇAK YAZLIK SARAY DA VAR
 
Üstündağ, Kimsenin göremediği bilimsel raporlara dayanılarak Muğla’da 12.562 ha (hektar) alan doğal sit statüsünden çıkarılmış, 75258 ha (hektar) alanda ise sit statüsü azaltılması amaçlanmaktadır ve bunun ilk adımını Gökova körfezini imara açarak atmışlardır. Gökova körfezindeki doğal sit alanları neredeyse üçte bire indirildi. Gökova körfezi bu yapılaşma baskısını kaldıramaz. 1. Derece Doğal SİT statüsünden çıkarılan yerler arasında Cumhurbaşkanlığı Yazlık Sarayı da var. Bu kadar acele etmelerinin sebebi de bu Yazlık Saraydır. Yani Minareyi kılıfına uydurmuşlar.dedi.
 
Bir süredir Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, il genelinde doğal sit alanlarının koruma derecelerini düşüren ve kaldıran, imara açma projesi ile Muğla kıyıları ve doğal alanları tehdit altına girdi. Muğla halkı bu projeye son derece kızgın ve Muğla halkı ayağa kalmış durumda.
 
Nitekim yanımızda, Muğla’nın çeşitli çevre dernekleri, sivil toplum örgütleri ve kent konsey temsilcileri var.
 
1479 km kıyı uzunluğuna sahip Muğla’nın, kıyılarını, sulak alanlarını ormanlarını, ekolojik ve ekosistemi yokedecek, kıyılarının betonlaşmasına yol açacak bu proje, Muğla’yı talan etme projesidir.
 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Muğla doğal sit alanlarının durumunun yerinde tespiti amacıyla, 29.09. 2013 tarihinde bir ihale yapmış ve yapılan 3 aylık çalışma sonucunda, 29.12.2013 tarihinde Muğla’da, doğal sit statünden çıkarılacak bir alan olmadığı belirlenmiş ve rapora bağlanmıştır.
 
KEDİYE CİĞER EMANET ETMİŞLER- GAYRİMENKUL YATIRIM ŞİRKETİNE DOĞAL SİT PROJESİNİ TESLİM ETMİŞLER
 
Her ne hikmetse, bu raporla yetinmeyen bakanlık “Muğla doğal sit alanlarının ekolojik temelli bilimsel araştırma projesi” diye bir yıkım projesi ortaya çıkarmış ve bu proje ile ilgili olarak 24.08.2014 tarihinde, bir ihale gerçekleştirmiş, bir gayrimenkul yatırım şirketine, işi ihale etmiştir. Yani ciğeri, kediye emanet etmiştir.
 
Halbuki, ihale konusu iş bir bilimsel inceleme-araştırma işidir. Bu niteliğiyle de, mühendislik-mimarlık alanını ilgilendiren bir iştir. Bu özelliği gereği, genel ihale usulü ile değil, belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale yapılarak iki aşamalı, isteklilerin ön yeterlilik değerlendirmesinden geçerek, mesleki ve teknik yeterliliklerinin tespit edilmesini gerektiren bir ihale yöntemi uygulanması gerekirdi. yapılan bu yanlış tanımlamadan dolayı, doğal sit gibi son derece önemli bir konu, bir gayrimenkul yatırım şirketine teslim edilmiştir.
 
Gayrimenkul yatırım şirketine hazırlatılan sözde bilimsel rapor, hala ortada yoktur, Muğla’da hiçbir kimsenin, belediyenin sivil toplum kuruluşunun veya mesleki kuruluşun elinde bu rapor yoktur.
 
Kimsenin göremediği bu bilimsel rapora dayanarak,Muğla’da 12.562 ha (hektar) alan doğal sit statüsünden çıkarılmış, 75258 ha (hektar) alanda ise sit statüsü azaltılmıştır.
 
PROJENİN İÇİNDE KAÇAK YAZLIK SARAY DA VAR
 
Muğla Büyükşehir Belediyesine gönderilen harita ve ekleri ile görüş istenmiş, 10.11.2016 tarihindeki meclis toplantısında çalışmaya itiraz edilmiş, ancak bu karar beklenmeden Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Muğla Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonu 01.11.2016 tarihinde tescil kararı almıştır. Bu tescil kararı kamuoyundan gizlenerek itiraz hakkı dahi verilmeden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Yani yangından mal kaçırır gibi proje onaylanmıştır. Acaba bu telaşın nedeni şu anda mecliste yasalaşmak için bekleyen “tabiatı ve biyolojik çeşitliliği koruma yasa tasarısı” olmasın.
 
Üstelik sadece Gökova paftasının onaylanması için neden acele edildi. Kaçak Yazlık Saray’ın da bu paftada olmasından mı acele edildi.
 
KOMİSYON ELİYLE TALAN YAPILIYOR
 
Muğla Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun yedi üyesinden dördü Çevre ve Şehircilik bakanlığının kadrolu çalışanıdır ve Ankara’da görevlidirler. raporu onaylamak için Muğla’ya gönderilmişlerdir. Komisyonun başkanı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısıdır. Komisyonun Başkan Yardımcısı ise Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Tabiat Varlıkları Şube Müdürüdür. Komisyonun üyelerinden biri Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün Yatırımlar Şube Müdürüdür. Sözde bilimsel rapor hakkında karar alan da onaylayan da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Yani kendileri çalmışlar, kendileri oynamışlar. Bakanlık Muğla’ya bir karabasan gibi çökmüştür.
 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü, Muğla’daki Özel Çevre Koruma (ÖÇK) alanları ile ilgili ayrıca, yeni bir çalışma başlatmıştır. Ekolojik temelli doğal sit çalışması ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından yapılmıştır. Aynı bakanlığın iki genel müdürlüğünün, diğer müdürlüğün aynı yerde yaptığı veya yapacağı çalışmadan haberi yoktur. Bu da iktidarın ne kadar savruk bir durumda olduğunu gösteriyor.
 
ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE AYKIRILIK VAR
 
Burada, Uluslararası sözleşmelere aykırı olan bir çalışma da sözkonusudur. Çalışma yapılan alan 1988 tarihinde bakanlar kurulu kararı ile ilan edilmiş Gökova Özel Çevre Koruma bölgesidir. Sözkonusu koruma statüsü, “Akdenizin deniz çevresinin ve kıyı alanlarının korunması (barcelona) sözleşmesi” ne ve bu sözleşmeye dayanarak hazırlanmış “ Akdeniz’de özel koruma alanları ve biyolojik çeşitliliğe ilişkin protokol” “Akdeniz’de özel koruma alanlarına ilişkin protokol” ve “Akdeniz’in kara kökenli kaynaklardan kirlenmeye karşı korunması protokolü” gereğince belirlenmiş ve ilan edilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanına sesleniyorum. uluslararası sözleşme yükümlülüklerine niçin uyulmuyor. Mezkur sözleşme ve protokollere göre doğal sit derecelerinin düşürülmesi ve kaldırılması mümkün değildir.
 
Bu sözleşmelerin ve protokollerin amacı “bölgede artan insan faaliyetleri ve akdeniz havzasına ait hidrografik ve ekolojik özellikler gözönüne alınarakakdeniz doğal kaynaklarının ve doğal sitlerinin ve bölgedeki kültürel mirasın, diğer araçların yanısıra deniz alanları ve çevreleri de dahil olmak üzere özel koruma alanları kurulması yolu ile korunmasının ve gerektiğinde iyileştirilmesidir”
 
Muğla’yı talan edecek proje Muğla yerelindeki hiçbir kurum, kuruluş ve vatandaşla paylaşılmamış ve bilgi verilmemiştir. Oysa çevre kanunun 3.maddesine göre “..çevre politikalarının oluşmasında katılım hakkı esastır. bakanlık ve yerel yönetimler; meslek odaları, birlikler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların çevre hakkını kullanacakları katılım ortamını yaratmakla yükümlüdür”
 
Ayrıca, Akdeniz'de özel koruma alanları ve biyolojik çeşitliliğe ilişkin protokol’ünkamuoyuna açılma, enformasyon, kamu bilinci ve eğitim başlıklı 19. Maddesine göre;
 
“1. taraflar, özel koruma alanlarının, sınırlarının, bunlara uygulanabilir düzenlemelerin tesisi ve korunan türlerin, yaşama ortamlarının ve bunlara uygulanabilir düzenlemelerin adlandırılması konularında uygun biçimde kamuoyuna bilgi vereceklerdir.
 
2. taraflar kamuoyunu özel koruma alanlarının ve türlerin menfaati ve değeri ve doğanın esirgenmesi bakış açısından ve diğer bakış açılarından kazanılabilecek bilimsel bilgilerden haberdar etmeye çalışacaklardır
 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, doğal sitler gibi önemli bir konuda muğla kamuoyuna bilgi vermediği gibi, katılım konusunda da sınıfta kalmıştır.
 
Üstelik Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 28.07.2017 de Dalyan’da “Biz bu raporları hala onaylamadık. Bu raporlar bittiğinde buraya gelerek bu insanlarla paylaşacağız.hiç kimse endişe etmesin bundan” diyerek gerçeği gizlemiştir. Oysa ki o raporları, çoktan onaylamış. 6 aralık 2016 tarihinde Milas, Menteşe, Ula ve Marmaris ilçeleri doğal sit alanlarının tescili yapılmıştır, Çevre ve Şehircilik Bakanı, Muğla ve ülke kamuoyundan gerçeği gizlemiştir.
 
Muğla’yı talan edecek ucube projeyi Muğla’lılardan gizleyerek halktan gerçekleri saklayan Çevre ve Şehircilik Bakanının artık o koltukta oturması mümkün değildir. Kamuoyuna yalan söylemenin, halkın ve doğanın zararına hareket etmenin gereğini yapmasını bekliyoruz. Bakanlığın Muğla’dan elini çekmesini istiyoruz.
 
Doğal sit alanlarını gerek kaldırarak,gerekse derecelerini düşürerek Muğla’ya ve ülkeye verilecek zararın önlenmesi için de, projelerin iptalini ve ortadan kaldırılmasını ayrıca talep ediyoruz.
Av. AKIN ÜSTÜNDAĞ
MUĞLA MİLLETVEKİLİ
 

Yorum