Süleyman Girgin’den Liman Açıklaması

Yarımada Gazetesi 14/03/2020 - 07:34:21 Bu haber 5639 kere okundu
Süleyman Girgin’den Liman Açıklaması

Bodrum-Turgutreis  Sahil Güvenlik Liman Projesi için 2019 Aralık ayında Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yazılı soru önergesi ile soran CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin’den açıklama geldi. Girgin’in yaptığı açıklama şöyle;
 
CEVAPLAR AÇIKLAYICI DEĞİL
 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Liman projesi için tespit edilen yerin, bölgedeki vatandaşlar, esnaf, turizmciler ve STK’lar tarafından deniz hayatına zarar vereceği, çevresel kirlilik yaratacağı, liman fonksiyonları açısından uygun olmayacağı ve tam merkezdeki ücretsiz halk plajını yok edeceği ve  alternatif yer seçimi yapılıp yapılmayacağı şeklindeki   sorularımızı  yasalardaki genel hükümlere göre değerlendirmiş ve açıklayıcı cevaplar verilmemiştir.
 
Muğla İli, Bodrum İlçesi, Turgutreis Mahallesi “Sahil Güvenlik Limanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanarak askıya çıkarılmıştır.
 
Askı süresi içinde planlara, Muğla Büyükşehir Belediyesince itiraz edilmiş ancak söz konusu itiraza ilişkin herhangi bir değerlendirme iletilmemiş olup, itiraz zımmen reddedilmiştir.
 
DAVA SÜRECİ DEVAM EDİYOR
 
Söz konusu planlara Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesince dava açılmış olup, yargı süreci devam etmektedir.
 
Bakanlık cevabında Uluslararası sözleşmelerce de korunan PosidoniaOceanica ve CarettaCaretta’lar ile birlikte bölgedeki deniz flora ve faunasının nasıl korunacağına ilişkin önlemlere değinilmemiş, yalnızca ilgili kurumlardan olumlu görüş alındığı bilgisi ile yetinilmiştir.
 
Söz konusu alanda inşa edilecek limanın, mevcut deniz tabanı topografyası itibariyle yapım ve kullanım sürecinde, gemi manevraları açısından yaşanabilecek riskler ve askeri deniz personelimizin can güvenliği açısından ortaya çıkacak risklere karşı ne gibi önlemler alındığı ve bu risklerin nasıl bertaraf edileceğine somut açıklamalar getirilmemiştir.
 
ALTERNATİF YER TALEBİNE DEĞİNİLMEMİŞ
 
Bu hususlar ile birlikte uzmanlar ve bölge halkının uyarı ve çekinceleri doğrultusunda Askeri Sahil Güvenlik Limanı Planı’nın yeniden gözden geçirilerek Turgutreis Merkezi yerine alternatif bir yer bulunması talebine karşılık; Mevcut yer seçimini zorunlu kılan gerekçelere ya da olası alternatif alanlara ilişkin herhangi bir açıklamada bulunulmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz..
 
Konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz.
 
CHP MUĞLA MİLLETVEKİLİ SÜLEYMAN GİRGİN

Yorum