Prof. Dr. Metin Ergun’den Albayrak’a soru önergesi

Yarımada Gazetesi 22/08/2019 - 10:25:54 Bu haber 2635 kere okundu
Prof. Dr. Metin Ergun’den Albayrak’a soru önergesi

Bodrum ve Fethiye ilçelerindeki Hazine’ye ait arazilerin bir kısmının özelleştirilip satılması, bir kısmının da özelleştirme programı kapsamına alınmış olmasıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yanıtlaması talebiyle Prof.Dr. Metin Ergun bir soru önergisi verdi. Önerge metnini aynen yayınlıyoruz...
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA
 
 Aşağıdaki sorularımın Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.  21.08.2019
 
Prof. Dr. Metin Ergun
   Muğla Milletvekili
 
16 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlanan 30860 sayılı Resmi Gazete’de yer alan 1456, 1457, 1458 ve 1459 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararları ile aşağıda adresleri ve yüzölçümleri bulunan Hazine’ye ait arazilerin daha önce yapılan ihaleler sonucunda özelleştirildiği ve bu ihalelerin sonuçlarına göre Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın satışın uygulanmasında yetkili kılındığı ilan edilmiştir:
 
-Bodrum ilçesi Bitez Mahallesi 162 ada, 60 parseldeki 40.530,75 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın 17 Milyon 260 Bin Türk Lirası bedelle Ahmet Göktaş isimli şahsa,
 
-Bodrum ilçesi Yahşi Mahallesi 219 ada, 9 parseldeki 64.134,59 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın 34 Milyon 550 Bin Türk Lirası bedelle Gülle Entegre Tekstil İşletmeleri ve Emlak Danışmanlığı San. Tic. A.Ş.’ye,
 
-Fethiye ilçesi Göcek Mahallesi 6680 parseldeki 7.217,39 metrekare yüz ölçümlü taşınmaz ile 6681 parseldeki 7,15 metrekare yüzölçümlü taşınmazlar bir bütün halinde 42 Milyon Türk Lirası bedelle Nur Çetin Taşkent-Mehmet Özgür Özgen Ortak Girişim Grubu’na,
 
- Bodrum ilçesi Ortakent Mahallesi 230 Ada 8 Parseldeki 1.456,28 metrekare yüzölçümlü taşınmazın 6 Milyon 300 Bin Türk Lirası bedelle Ebru Cemile Çiçen’e satıldığı belirtilmiştir.
 
Ayrıca aynı sayılı Resmi Gazete’de 1463 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı’nın Eki’nde aşağıda listelenen Bodrum ilçesindeki taşınmazların özelleştirme programı kapsamına alındığı ifade edilmiştir:
 
-Gökçebel Mahallesi’nde 626 Ada 8 Parsel’deki 7482,63 metrekarelik arazi,
-Gökçebel Mahallesi’nde 626 Ada 42 Parsel’deki 10.355,30 metrekarelik arazi,
-Gökçebel Mahallesi’nde 594 Ada 212 Parsel’deki 2473,08 metrekarelik arazi,
-Gökçebel Mahallesi’nde 594 Ada 214 Parsel’deki 6461,72 metrekarelik arazi,
-Gökçebel Mahallesi’nde 594 Ada 215 Parsel’deki 11.390,64 metrekarelik arazi,
-Gökçebel Mahallesi’nde 594 Ada 216 Parsel’deki 1104,32 metrekarelik arazi,
-Bitez Mahallesi 162 Ada 62 Parsel’deki 17.757,98 metrekarelik arazi,
-Bitez Mahallesi 432 Ada 1 Parsel’deki 1.567,83 metrekarelik arazi,
-Bitez Mahallesi 432 Ada 2 Parsel’deki 1.567,00 metrekarelik arazi,
-Bitez Mahallesi 432 Ada 3 Parsel’deki 1.568,00 metrekarelik arazi,
-Bitez Mahallesi 432 Ada 4 Parsel’deki 1.567,00 metrekarelik arazi,
-Bitez Mahallesi 432 Ada 5 Parsel’deki 1.567,00 metrekarelik arazi,
 
Bu arazilerden önemli bir kısmının orman arazileri olduğu ve basına yansıdığı haliyle mevcut ekonomik kriz ortamında ekonomik kaynak yaratma amacıyla satıldığı ifade edilmektedir. Ülkemizin doğal zenginlik yönünden en önemli merkezlerinden birisi olan Muğla ve yöresindeki bu arazilerin bu amaçla satılıyor olması kamuoyu vicdanını yaralamaktadır.
 
Bu bilgiler çerçevesinde;
 
1.Satılmış olan arazilerin satış amacı nedir? 
 
2.Bu satışlardan elde edilecek kaynak hangi amaçlar için kullanılacaktır?
 
3.Özelleştirme programı kapsamına alınan diğer arazilerin satış amacı nedir ve bu arazilerin satışından sonra oluşacak kaynak hangi amaçlar için kullanılacaktır?
 
4. Bakanlığınızca, doğal sermayesi ve turizm potansiyeli ile öne çıkan Muğla’nın Bodrum ve Fethiye ilçelerindeki bu arazilerin satışından önce, satış sonrasında üzerinde planlanan yapılaşmanın bölgeyi turizm konusunda öne çıkaran doğal sermayesine vereceği zararlar konusunda herhangi bir araştırma yapılmış mıdır?
 
5.Bakanlığınız tarafından, söz konusu satışlar konusunda bu ilçelerdeki yerel yönetimlerin görüş ve düşüncelerine başvurulmuş mudur? Bu ilçelerdeki yerel yönetimler bu satışlar konusunda ne düşünmektedir?
 

Yorum