Belediyeye ait 3 adet yeşil alan kiraya verilecek

Yarımada Gazetesi 26/11/2021 - 08:27:24 Bu haber 183 kere okundu
Belediyeye ait 3 adet yeşil alan kiraya verilecek

YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Madenler  Mahallesi, 1101 Sokak üzerinde, 1265 parsel numaralı  9 ve 11 kapı numaralı dükkanların karşısındaki tasarrufu Belediyemize ait yeşil alan içerisinde işaretli 10 m² miktarlı A alanın, 10 m² miktarlı B alanın ve 10 m² miktarlı C alanın  yer  tesliminden itibaren 3 yıl (36 ay) süreyle, herbiri  yıllık  KDV Hariç 6.780,00 TL muhammen bedelle, 13.12.2021 Pazartesi günü saat 14.00 de, 2886 Sayılı DİK’in 45. maddesi gereği kiraya verilmek üzere, Açık Teklif Usulü (Açık Arttırma) ile; Belediyemiz Toplantı Salonunda ihaleleri yapılacak.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilana göre; İhaleye Katılabilmek İçin İstenen Belgeler: %3 Geçici Teminatı içeren belge, Nüfus Cüzdanı Sureti, İkametgâh Belgesi, tebligat adresi, vekâleten iştiraklerde isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve imza örneği, Tüzel kişi olması halinde, Ticaret ve/veya Sanayii veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge Vergi Numarası, İsteklinin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,  imza beyannamesi, İhale yerli isteklilere (T.C. Vatandaşı) açık olacaktır. Borcu yoktur belgesi  (Belediyeden Alınacak)

Detaylı bilgi için ; https://www.ilan.gov.tr/ilan/891013/emlak/tarla-tarim-arazisi-bag-bahce/belediyeye-ait-3-adet-yesil-alan-kiraya-verilecektir tıklayınız....

 

Yorum